Scholen konden tussen 15 maart en 15 mei 2017 het ondersteuningsaanbod aanvragen, voor het schooljaar 2017-2018. Vanuit de Hartstichting en het ministerie van Economische Zaken (nu Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zijn extra financiële middelen verkregen voor ondersteuning op het thema Voeding.

In 2017 hebben we met het ondersteuningsaanbod Gezonde School en extra financiële middelen van de Hartstichting en het programma Jong Leren Eten 745 scholen ondersteund:

  • so en vso: 117 scholen
  • po primair onderwijs (primair onderwijs), SES 7 t/m 10: 241 scholen
  • po SES 1 t/m 6: 156 scholen
  • vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) basis/kader: 28 scholen
  • vo overig: 126 scholen
  • mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) entree/niveau 2: 23 scholen
  • mbo niveau 3/4: 54 scholen

Evaluatie Ondersteuningsaanbod, ronde 2017

In het schooljaar 2017-2018 hebben 624 scholen gebruikgemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Wat is de ervaring van scholen met het Ondersteuningsaanbod? Om dit te onderzoeken, is een evaluatieonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste resultaten staan in de factsheet 'Evaluatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School, ronde 2017'.

* Van de 745 scholen hebben 121 scholen zich om diverse redenen teruggetrokken. Bijvoorbeeld omdat zij niet aan de voorwaarden  voor het Ondersteuningsaanbod voldeden.