Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school de taken voor Gezonde School beleggen bij een eigen medewerker van de school. Hij of zij neemt vervolgens de regie als kartrekker van de Gezonde School-plannen en is ook de contactpersoon binnen de school.

Met (een gedeelte van) het ondersteuningsaanbod kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator. Met deze vergoeding kan de coördinator werken aan het samenstellen en uitvoeren van de Gezonde School-aanpak, bijvoorbeeld door het opzetten van een werkgroep Gezonde School, het schrijven van beleid en het (laten) uitvoeren ervan.

Scholing Gezonde School-coördinator

In het najaar 2022 wordt scholing georganiseerd voor Gezonde School-coördinatoren van scholen die gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod. Deze scholingen gaan over de inhoud van de gezondheidsthema’s en de pijlers van de Gezonde School-aanpak. De Introductie Gezonde School biedt aanstaande Gezonde School-coördinatoren een goede voorbereiding op de scholing.