Decoratieve foto van drie leerlingen

Maakt jouw school gebruik van het ondersteuningsaanbod Gezonde School? Dan moet de school de taken voor een Gezonde School beleggen bij een eigen medewerker van de school(locatie): de Gezonde School-coördinator. Deze coördinator neemt de regie voor de Gezonde School-plannen en is voor Gezonde School ook de contactpersoon binnen de school.

Vergoeding taakuren

De taakuren van de Gezonde School-coördinator kunnen vergoed worden met (een gedeelte van) het ondersteuningsaanbod. Met deze taakuren kan de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld een werkgroep Gezonde School opzetten, Gezonde School-activiteiten selecteren, een beleidsplan maken en het (laten) uitvoeren.

In de praktijk: Gezonde School-coördinator motiveert collega’s

Decoratieve foto van twee vrouwen op het Deltion College. Ze zitten naast elkaar en zijn met elkaar in gesprek.

Op het Deltion College in Zwolle betrekt Gezonde School-coördinator Esther Post de juiste collega’s bij de Gezonde School-aanpak. Werkgroepen houden hun taken bij op digitale borden. Daardoor blijft de voortgang in zicht en kunnen taken goed overgedragen worden. Lees verder in Hoe motiveer je je collega’s?

Scholing

Als Gezonde School-coördinator sta je er zeker niet alleen voor. Je werkt juist samen met bijvoorbeeld collega’s, leerlingen of studenten en deskundigen. Er zijn volop scholings- en adviesmogelijkheden om je daarbij te helpen en meer kennis op te doen over een gezonde leefstijl op school. Het actuele scholingsaanbod vind je terug op Mijngezondeschool.nl.

Kennismaken en opfrissen

In het najaar van 2024 wordt er scholing georganiseerd voor Gezonde School-coördinatoren van scholen die gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod. Deze scholingen gaan over de inhoud van de gezondheidsthema’s en de pijlers van de Gezonde School-aanpak. De Introductie Gezonde School biedt nieuwe Gezonde School-coördinatoren een goede voorbereiding op de cursussen. Daarnaast kun je een e-learning doen voor een snelle kennismaking of juist een opfrisser. Of volg een verdiepende thematraining om nog meer winst te boeken op een bepaald gezondheidsthema.

Specialist Sportieve en Gezonde School

Wil je meer verdieping? Dan kun je ook een opleiding volgen tot Specialist Sportieve en Gezonde School. De opleiding is via verschillende instellingen beschikbaar voor toekomstige en werkende leraren in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). Lees meer over de post-hbo-opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School.

Tip: maak kennis met Gezonde School

Illustratieve afbeelding van de e-learning Maak kennis met Gezonde School. In de e-learning is een filmpje te zien van iemand die iets uitlegt.

Ben of ken je een Gezonde School-coördinator die net in deze rol begint? Met een interactieve e-learning raak je binnen drie kwartier wegwijs in hoe Gezonde School werkt. Ook handig als opfrisser!

Ga naar e-learning Maak kennis met Gezonde School