Leerlingen die zich veilig voelen en met plezier naar school gaan: dat zien we het liefst. In de praktijk blijkt ook vaak: pas wanneer leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren en zich te ontwikkelen. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus belangrijk, zeker in het speciaal onderwijs. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Welbevinden te behalen.

Tip: bekijk meer voordelen

Wat welbevinden nog meer oplevert en hoe andere scholen eraan werken leest u in Welbevinden op school: informatie voor scholen.

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

Positief welbevinden onder leerlingen bereikt u door in te zetten op een positief groepsklimaat zonder pestgedrag. En door leerlingen duidelijke (omgangs)regels te bieden, naast een veilige omgeving en leraren die lekker in hun vel zitten en de juiste aandacht geven aan leerlingen. Zo kunt u helpen:

  • Neem een visie op welbevinden op in het schoolbeleid.
  • Bepaal kernwaarden en zorg voor duidelijke regels om van school een veilige plek te maken.
  • Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het onderwijs over welbevinden. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het beleid rondom welbevinden of het organiseren van activiteiten. De Gezonde School-aanpak biedt hier handvatten voor.
  • Geef in de lessen structureel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Signaleer zorgen en problemen, zoals negatieve gevoelens, en zorg dat medewerkers weten hoe ze hierop moeten reageren. Veel leerlingen in het speciaal onderwijs hebben extra ondersteuning nodig. Meer informatie over de ondersteuning van kwetsbare leerlingen vindt u op de website van Pharos
  • Kies voor een schoolbrede benadering waarin de visie op welbevinden in alle aspecten van de onderwijssetting terugkomt.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld.
     

Tip: gebruik Gezonde School-activiteiten in de les

Wilt u aan de slag met lessen over welbevinden? Informatie over geschikte Gezonde School-activiteiten vindt u bij Educatie.

In de praktijk: aan de slag met welbevinden

Leerkrachten en leerlingen vertellen

Hoe is het om aan het welbevinden van leerlingen te werken? De directeur, leerkrachten en leerlingen van de Parkschool in Delft geven een indruk. Bekijk het filmpje.

 

Decoratieve foto van drie leerlingen die naast elkaar staan

De gouden regel

Wordt een leerling gepest, dan kunt u natuurlijk weerbaarheidstraining regelen voor deze leerling. Wat ook kan: met één methode aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van álle leerlingen werken. Leerkracht Mia vertelt wat de gouden regel is op de Koningin Juliana School in Culemborg en hoe de school omgaat met pesten. Lees het interview.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Welbevinden aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan sociaal-emotioneel welbevinden? Vraag dan het themacertificaat Welbevinden aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl

Tip: bekijk vooraf de criteria en vragenlijst in pdf-versie:

Vraagt u zich af welke criteria het beste aansluiten bij uw school? Dat hoeft u niet helemaal zelf te bepalen. Vraag gerust advies aan uw Gezonde School-adviseur.
Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

 

Ook handig

Tip: Hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Welbevinden.  Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Twee jongens staan bij een speeltuin met hun fiets in hun hand te praten

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.