Leerlingen komen al vroeg van alles tegen dat te maken heeft met relaties en seksualiteit. Zo ontdekken ze vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, zien ze verschillen tussen jongens en meisjes en komen ze in de puberteit. Ook gaan ze vriendschappen en andere relaties aan, worden ze verliefd en ontdekken ze hun seksuele identiteit. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs hebben vragen over seksualiteit en ontwikkelen zich op seksueel gebied. Leerlingen vanaf jonge leeftijd begeleiden en ondersteunen in hun seksuele en relationele ontwikkeling en hen leren seksueel en relationeel verantwoorde keuzes te maken, hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Relaties en seksualiteit te behalen.

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

Sommige leerlingen krijgen van hun ouders uitgebreid uitleg over relaties en seksualiteit, anderen helemaal niet of onvoldoende. En in sommige gevallen komt de uitleg te laat. Of krijgen leerlingen informatie via de media die te eenzijdig, niet juist of te beperkt is. Daarom is het waardevol dat ze op school leren over gezonde relaties en seksualiteit. Zo kunt u helpen:

  • Geef lessen over relaties en seksualiteit.
  • Organiseer activiteiten, zoals een projectweek rond relaties en seksualiteit – bijvoorbeeld de Week van de Lentekriebels voor so-scholen of de Week van de Liefde voor vso-scholen.
  • Betrek ouders en verzorgers door ze informatie te geven.
  • Regel hulp voor leerlingen met problemen rond relaties en seksualiteit.
  • Neem een visie over relaties en seksualiteit op in het schoolbeleid.
  • Werk samen met ketenpartners zoals de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst .
  • Zorg voor een veilige schoolomgeving – dat betekent ook dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en adequaat kunnen handelen.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van deze aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD voor advies en ondersteuning. Of maak gebruik van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan relationele en seksuele vorming? Vraag dan het themacertificaat Relaties en seksualiteit aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

So-scholen kunnen de vragenlijst voor het po invullen. Vso-scholen kunnen gebruikmaken van vragenlijst voor het het vovoortgezet onderwijs . Bekijk vooraf de criteria en vragenlijst voor het po of vo. Werkt u op een so/vso-school en wilt u bepalen welke vragenlijst u het beste kunt gebruiken? Vraag dan advies aan uw Gezonde School-adviseur.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Tip: Hoe gezond is uw school?

Bent u benieuwd hoe uw school het doet op gebied van relaties en seksualiteit? En waar u verder aan kunt werken? Doe de po of vo test 'Hoe gezond is jouw school?'.