U bent hier

Werken aan Milieu en natuur

Afbeelding natuur en milieu

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zeker voor kinderen. Zo zorgt frisse lucht in de klas voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim van zowel leerlingen als leerkrachten. Het thema milieu gaat over de wijze waarop school aandacht besteedt aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. Het (binnen)milieu in de school betreft onderwerpen als ventilatie, geluid, geur en stoffigheid. 

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Milieu en natuur gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor het thema Milieu en natuur laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Milieu en natuur van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om bewustwording te vergroten voor alle aspecten van natuur en milieu is het belangrijk dat de school aandacht besteedt aan dit onderwerp.

 

Criteria om het vignet te behalen

 • De school voert een lesaanbod en/of activiteiten uit voor het onderwerp frisse klas.
 • De school voert een lesaanbod en/of activiteiten voor het onderwerp natuur.
 • De school voert een lesaanbod en/of activiteiten uit voor het onderwerp milieubewustzijn.

Er bestaan voor deze onderwerpen talloze activiteiten en lespakketten voor scholen. Hieronder een kort overzicht.

 

Frisse klas 

Natuur

Milieubewustzijn

 

Wilt u iets extra doen voor het thema Milieu en natuur? Organiseer dan als school activiteiten op bijzondere dagen en/of gelegenheden. Voorbeelden hiervan zijn:

Voorbeeld: de Schakel actief met het onderwerp "frisse klas" 

 Basisschool de Schakel (Nieuwegein) is al actief aan de slag gegaan met het onderwerp ‘frisse klas’:
Een frisse klas is erg belangrijk voor de gezondheid en leerprestaties van onze leerlingen en leerkrachten. Wij vinden het als school dan ook van groot belang om aandacht te hebben voor een goede ventilatie. De CO2-meter is hierbij een handig instrument om de ventilatie te controleren en te verbeteren’. 

 

 

 

Gebruik de digitale toolkit Milieu en natuur 

De digitale toolkit ‘Milieu en natuur’ van het vignet Gezonde School biedt u volop informatie, voorbeelddocumenten en instrumenten om u op weg te helpen naar een frisse, groene en bewuste school!

 

 

 

 

Tip: De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Aandacht voor milieu en natuur heeft meer impact als zowel de fysieke omgeving als de sociale omgeving (leerkrachten en ouders) is betrokken.

 

1.Fysieke omgeving

Denk hierbij aan het schoolgebouw (binnenmilieu) en de inrichting van het schoolplein. 

 

Criteria om het vignet te behalen

 • Het schoolgebouw ligt op meer dan 50 meter van een drukke weg (binnenstedelijk, provinciaal) of 300 meter van een snelweg.
 • De inrichting van het schoolplein nodigt kinderen uit om bezig te zijn met het onderwerp natuur.
 • De school heeft naast lessen en activiteiten aandacht voor het onderwerp milieubewustzijn (bijv. afvalscheiding, energieverbruik).
 • De school informeert het schoolteam over de aanvraag van het themacertificaat Milieu en Natuur.

Tips

 • Zet computers uit, niet op stand-by (lespakket energieke scholen).
 • Gebruik het schoolplein eens als buitenlokaal.
 • Maak het schoolplein toegankelijk na schooltijd.
 • Maak een leerling ventilatiebaas. Deze leerling heeft als taak om de CO2-meter in de gaten te houden.
 • Zoek bij zomerse temperaturen verkoeling met waterspelletjes en zwembadjes op het schoolplein (hitteprotocol).

2.Sociale omgeving 

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Het brengt ouder en kind dichter bij elkaar.

 

Criterium om het vignet te behalen

Informeer de ouders worden over of betrek hen bij de onderwerpen frisse klas, natuur en milieubewustzijn.

 

Tips

 • Informeer ouders over de onderwerpen via nieuwsbrieven, ouderavonden of andere bijeenkomsten.
 • Laat ouders activiteiten organiseren, zoals een bezoekje aan de boerderij.
 • Betrek de ouders bij de inrichting, onderhoud en beheer van het (groene) schoolplein.
 • Stimuleer ouders en leerlingen en leerkrachten om lopend of met de fiets naar school te komen.
 • Leerkrachten en ouders helpen door het goede voorbeeld te geven. Het scheiden van afval is een goede stimulans voor het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling.

  Het is belangrijk op tijd risico’s te signaleren zodat u actie kunt ondernemen wanneer een risico onaanvaardbaar is. Om dit goed te doen bent u op de hoogte van de mogelijke risico’s en brengt ze systematisch in kaart.

   

  Criteria om het vignet te behalen

  • Meet 1x per jaar elk half uur of er voldoende ventilatie is in alle gebruikte lokalen en registreer de resultaten.
  • Zorg dat de CO2 waarde in alle lokalen doorgaans lager blijft dan 1000 ppm.
  • In het stookseizoen is de binnentemperatuur in de school aangenaam (tussen de 18 en 22 graden in de winter en maximaal 26 graden in de zomer). 

  Tip

  Zet de ramen (verder) open of zet het ventilatiesysteem (indien aanwezig) op een hogere stand.

  Er is beleid voor de bevordering van een frisse klas (ventilatie, temperatuur, schoonmaak & inrichting), natuur en milieubewustzijn.

   

  Criteria om het vignet te behalen

  • De school bevordert de deskundigheid van leerkrachten voor de onderwerpen frisse klas, natuur en milieubewustzijn.
  • De school heeft een hitteprotocol.
  • Er is een onderhoudscontract voor het mechanisch ventilatiesysteem.
  • Als het bouwjaar van de school ligt vóór 1 januari 1984 is er na 2005 een asbestinventarisatie uitgevoerd.
  • Bij aanwezigheid van asbest met actueel risico is er gesaneerd of staat sanering op de planning.
  • Bij aanwezigheid van asbest zonder actueel risico volstaat een asbestbeheersplan.

  Themacertitificaat Milieu en natuur aanvragen

  Om het themacertificaat Milieu en natuur aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Afbeelding themacertificaat aanvragen met externe link naar mijngezondeschool.nl
  Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de criteria en vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

  Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces. 

  Vraag het themacertificaat aan. 

  Tip

  Binnen Gezonde School staan naast Milieu en natuur ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

  Meer informatie

  • De Longfonds patientenvereniging behartigt in heel Nederland de belangen van mensen met een longziekte.
  • Op de website Stichting Ruimte-OK vindt u praktische kennis over de huisvesting en financiering van scholen en (integrale) kindcentra.
  • IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Natuur zet zich in voor een duurzame samenleving.
  • EcoSchools, het internationale keurmerk voor duurzame scholen.
  • Frisse Scholen (RVO), informatie over schoolgebouwen met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu (luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en geluid).
  • Green Deal Scholen: kennisportal waar u informatie vindt over gezonde, duurzame en betaalbare schoolgebouwen.

  Ondersteuning

  De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Milieu en natuur.

   Ondersteuningsaanbod

   • Maak dit schooljaar (2016-2017) kosteloos gebruik van het GGD ondersteuningsaanbod voor de Binnenmilieuscan basisscholen.​
   • Maak dit schooljaar (2016-2017) kosteloos gebruik van het GGD-ondersteuningsaanbod voor de S.O.P.-dag.

   Ook gevonden

   Afdrukken:

   Via printer