Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ konden onlangs alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie was een bedrag van €2.000 beschikbaar. Gezien de enorme belangstelling is het maximum aantal aanvragen bereikt. Het is helaas niet meer mogelijk om de subsidie aan te vragen

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. De subsidieregeling wordt uitgevoerd in samenwerking het programma Gezonde School.  Lees meer op www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten. Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen over de subsidie Jong Leren Eten.