De tweede ronde van de subsidie Jong Leren Eten voor scholen opent op 2 september 2019. Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 

Het programma Jong Leren Eten wil scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. Schoollocaties die in ronde 1 de Subsidie Jong Leren Eten toegekend hebben gekregen, zijn uitgesloten van deelname voor ronde 2. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk schoollocaties gebruik  maken van de subsidie. In totaal kunnen in ronde 2 ongeveer 350 aanvragen toegekend worden. Kijk voor meer informatie op: Jonglereneten.nl.

Voor de kinderopvang is de subsidieregeling al open vanaf 13 februari 2019.