Stappen en deadlines voor Lekker naar buiten!

Hieronder zie je precies wat je op welk moment moet doen als je gebruik wilt maken van de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! van het programma Jong Leren Eten in 2023-2024. Is de bijdrage aan jouw school toegekend in 2022? Lees dan voor wanneer je aan de verantwoording moet voldoen.

6 maart - 17 april 2023: Aanvragen stimuleringsregeling

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! van het programma Jong Leren Eten 2023-2024. Ga hiervoor naar Mijngezondeschool.nl.

Lees meer over de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

mei 2023: Toekenning

Heb je de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! op tijd aangevraagd? Dan ontvang je in mei bericht. Daarin staat of de bijdrage wel of niet aan jouw school wordt toegekend.

mei 2023 - juni 2024: Uitvoeren activiteiten

Jouw school voert de gekozen activiteiten uit. Bekijk een overzicht van de diverse activiteiten.

Mei 2023 - 30 juni 2024: Verantwoorden

Je maakt duidelijk waar je de stimuleringsbijdrage voor hebt gebruikt. Vul daarom uiterlijk 30 juni 2024 de verantwoording in via Mijngezondeschool.nl.