Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit en fitheid en het zelfvertrouwen van studenten, maar ook hun schoolprestaties. Toch bewegen veel studenten te weinig: gemiddeld zitten ze 10,4 uur per dag. Dat kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals overgewicht en grotere bewegingsachterstanden. Het is daarom belangrijk dat studenten een actieve leefstijl ontwikkelen, zodat ze nu en later voldoende bewegen. Hoe u dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Bewegen en sport te behalen.

Wat kunt u doen om studenten te helpen?

De ene student doet buiten school aan meerdere sporten, de andere beweegt weinig. Iedere student ontwikkelt zich anders, met andere mogelijkheden en eigen voorkeuren. Maar studenten brengen doorgaans wel een groot deel van hun tijd door op hun opleiding. Daarom is het belangrijk dat ze tijdens de opleiding leren hoe ze een actieve leefstijl inrichten en dat ze plezier ervaren in beweging en sport. Zo kunt u helpen:

  • Laat studenten ontdekken wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen. Zo ontwikkelen ze hun persoonlijke beweegidentiteit, met eigen voorkeuren in beweging en sporten.
  • Zet voldoende lessen lichamelijke opvoeding op het rooster en zorg voor verankering van het beweeg- en sportaanbod.
  • Zorg voor kennis over en bewustwording van gezond en veilig bewegen en maak hierbij een koppeling naar vitaal burgerschap.
  • Werk samen met beweeg- en sportaanbieders in de omgeving, zodat studenten verschillende sporten kunnen ontdekken.
  • Geef extra aandacht aan studenten die extra ondersteuning of stimulans nodig hebben.
  • Betrek studenten, bijvoorbeeld bij het bepalen van het beweeg- en sportaanbod.
  • Laat de omgeving uitnodigen tot bewegen en sporten, bijvoorbeeld met voldoende fietsenstallingen en beweegmogelijkheden op het schoolplein.
  • Veranker bewegen en sport om écht een duurzame en actieve leefstijl bij studenten te realiseren. Neem bewegen en sport ook op in het schoolbeleid.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld. Organiseer bijvoorbeeld wekelijks een sport- of bewegingsactiviteit voor medewerkers of stimuleer het gebruik van de fiets om naar school te komen.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan bewegen en sport? Vraag dan het themacertificaat Bewegen en sport aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: bekijk vooraf de criteria en vragenlijst in pdf-versie.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

Tip! Benieuwd hoe uw school het doet op gebied van bewegen en sport? En waar u verder aan kunt werken? Doe de test Hoe gezond is jouw school?

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLOKoninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.