Niet alle leerlingen praten thuis over relaties en seksualiteit. Ook hebben sommige leerlingen verkeerde of onvolledige informatie gekregen. Het is daarom cruciaal dat alle leerlingen op school seksuele vorming krijgen. Seksuele vorming draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van de leerlingen. En aan de preventie van ongewenste zwangerschappen, seksuele grensoverschrijding, soaSeksueel overdraagbare aandoeningen/hiv en homonegatief gedrag. Dit leidt tot meer zelfbewuste, seksueel gezonde jongeren, en uiteindelijk ook minder schooluitval en een beter toekomstperspectief.

Door op tijd te starten en structureel aandacht te geven aan het thema (zowel in de onderbouw en de bovenbouw) zorgt het ervoor dat leerlingen voorbereid zijn op seksuele contacten, beter weten wat hun eigen wensen en grenzen zijn en respectvol met elkaar omgaan. Leerlingen geven zelf aan dat ze graag seksuele voorlichting op school krijgen. Sinds 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Deze thema's zijn opgenomen in de kerndoelen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wat kan de school doen?

De school kan op verschillende manieren bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Bijvoorbeeld door relationele en seksuele vorming te geven aan de hand van erkende lesprogramma’s en activiteiten die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Deze lesprogramma’s en activiteiten gaan over meer dan alleen de biologische kant van seks. Ook de relationele kanten, zoals seksuele weerbaarheid, het aangeven van wensen en grenzen, seksuele diversiteit en het voorkomen van soaSeksueel overdraagbare aandoeningen’s en ongewenste zwangerschappen krijgen dan aandacht. Ook kan er bijvoorbeeld een projectweek worden georganiseerd of de school kan meedoen aan de Week van de Liefde. Het is belangrijk dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en adequaat kunnen handelen. Wat een school nog meer kan doen: het beleid vastleggen, ouders betrekken door informatie te geven, zorgen voor een goede zorg- en signaleringstructuur, samenwerken met ketenpartners zoals de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , en zorgen voor een veilige schoolomgeving.

De Gezonde School-adviseur kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema relaties en seksualiteit. Ook kunt u de Gezonde School-adviseur vragen naar relevante gezondheidscijfers op school-, gemeente- of regioniveau.

Lees meer over de pijler educatie, schoolomgeving, signaleren en beleid op het thema relaties en seksualiteit.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen

Wilt u voor het thema Seksualiteit en relaties laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Seksualiteit en relaties van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om het themacertificaat aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.
Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen