Roken, blowen en drinken: veel jongeren doen het al voordat ze volwassen zijn. Sommigen doen het zeer regelmatig en een substantieel deel van de blowers doet dit zelfs onder schooltijd. Dat kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim of schooluitval. Het is dus belangrijk om roken, het drinken van alcohol en drugsgebruik door studenten zo veel mogelijk te ontmoedigen en te voorkomen. Hoe u dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie te behalen.

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Roken, alcohol- en drugspreventie.  Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kunt u doen om studenten te helpen?

De ene student komt eerder in aanraking met verslavende middelen dan de andere. Dat kan thuis of op straat gebeuren, maar ook op of rond school. Daarom is het nuttig dat de school studenten helpt om zo lang mogelijk af te blijven van sigaretten, alcohol en drugs. En om ze te leren hoe ze verantwoord ermee omgaan als ze er toegang tot hebben. Zo kunt u helpen:

  • Besteed in de lessen aandacht aan roken, alcohol en drugs en het weerstaan van verleidingen.
  • Neem een heldere visie op roken, alcohol en drugs op in het schoolbeleid.
  • Wees alert op problematisch middelengebruik en schakel bij problemen op tijd hulp in.
  • Betrek ouders en verzorgers van studenten die nog geen 18 jaar zijn.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld.

Tip! Wilt u aan de slag met lessen over roken, alcohol of drugs? Kijk voor informatie over Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Roken, alcohol en drugspreventie aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan roken, alcohol- en drugspreventie? Vraag dan het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.