Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. In de praktijk blijkt ook vaak: pas wanneer leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus belangrijk. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is jouw school goed bezig, dan kun je dat laten zien door het themacertificaat Welbevinden te behalen.

Wat levert werken aan welbevinden leerlingen op?

Meer zelfvertrouwen

Leerlingen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen ze zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen, hechtere relaties opbouwen en beter leren.

Een veilig leerklimaat

Structureel werken aan welbevinden zorgt voor een fijnere sfeer op school en in de klas. In een veilig leerklimaat mag iedereen zichzelf zijn, mogen fouten worden gemaakt, vertonen leerlingen gepast sociaal gedrag en verzuimen leerkrachten minder. Dat komt de leerprestaties ten goede.

Meer betrokkenheid

Als leerlingen zich goed voelen op school, raken hun ouders en verzorgers ook meer betrokken bij de school. En hoe meer ouders en verzorgers samenwerken met de school, hoe beter het welbevinden van leerlingen kan worden bevorderd.

Een goede basis

Leerlingen met een goede basis in sociaal-emotioneel welbevinden hebben minder kans op het ontwikkelen van probleemgedrag, angst, stress en depressieklachten.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Welbevinden. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

Tip: bekijk meer voordelen

Wat welbevinden nog meer oplevert en hoe andere scholen eraan werken lees je in Welbevinden op school: informatie voor scholen.

Wat kun je doen om leerlingen te helpen?

Positief welbevinden onder leerlingen bereik je door in te zetten op een positief pedagogisch klimaat. Met duidelijke (omgangs)regels, leerkrachten die lekker in hun vel zitten en de juiste aandacht voor leerlingen die dat nodig hebben. Zo kun je helpen:

  • Neem een visie op welbevinden op in het schoolbeleid.
  • Bepaal kernwaarden en zorg voor duidelijke regels om van school een veilige plek te maken.
  • Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het onderwijs. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het beleid rondom welbevinden of het organiseren van activiteiten.
  • Besteed aandacht aan het welbevinden van leerkrachten.
  • Geef in de lessen aandacht aan het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Signaleer zorgen en problemen, zoals negatieve gevoelens, en zorg dat medewerkers weten hoe ze hierop moeten reageren.
  • Geef extra ondersteuning aan kwetsbare (groepen) leerlingen, zoals leerlingen die opgroeien in armoede en nieuwkomers. Meer hierover lees je op de website van Pharos.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld.
  • Kies voor een schoolbrede benadering van het thema en zorg dat de visie op welbevinden in alle aspecten van de onderwijssetting terugkomt.

Tip: gebruik Gezonde School-activiteiten in de les

Wil je aan de slag met lessen over welbevinden? Informatie over geschikte Gezonde School-activiteiten vind je bij Educatie.

In de praktijk: aan de slag met welbevinden

Decoratieve foto van een leerling aan het woord

Leerkrachten en leerlingen vertellen

Hoe is het om aan het welbevinden van leerlingen te werken? De directeur, leerkrachten en leerlingen van de Parkschool in Delft geven een indruk. Bekijk het filmpje.

 

Decoratieve foto van leerlingen die samen van de glijbaan gaan

Respectvol gedrag kun je leren

“Door respectvol gedrag aan te leren creëren we gezamenlijk een fijne school”, vertelt Joany Gorsse, leerkracht en anti-pestcoördinator Kindcentrum De Linge in Kapelle-Biezelinge. Daarvoor maakt de school al jarenlang gebruik van KiVa. Hoe werkt dat in de praktijk? Lees het verhaal.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Welbevinden aanvragen

Wil je laten zien dat jouw school op een goede manier werkt aan sociaal-emotioneel welbevinden? Vraag dan het themacertificaat Welbevinden aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft je school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag de school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

Ook handig

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.