U bent hier

Werken aan Welbevinden

Foto leerkracht in gesprek met leerlingen

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school.

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Welbevinden gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor het thema Welbevinden laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Welbevinden van het vignet Gezonde School aanvragen.

Criterium om het vignet te behalen

 • De school heeft een preventieve en school brede aanpak op het gebied van welbevinden, gericht op leerlingen.

Tips

 • Ga naar het overzicht met Gezonde School-activiteiten voor het vinden van lesprogramma’s. Professionals uit de praktijk stelden vast dat deze programma’s voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. 
 • Train de docenten en mentoren op het gebied van welbevinden en het bevorderen van een positief schoolklimaat.

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling).

 

Voorbeeld: Vermindering conflicten 

Basisschool De Griffel uit Almelo: 'Als kinderen niet gezond zijn en niet lekker in hun vel zitten, dan komt er geen kennis binnen'. Daarom gebruiken ze het Programma Alternatieve Denkstrategieën. 'We hopen dat conflicten daardoor afnemen' vertelt leerkracht Petra Beuvink. 'Leerkrachten kunnen zich dan concentreren op hun belangrijkste taak, lesgeven. Al is het voor kinderen natuurlijk ook heel belangrijk te leren hoe conflicten op te lossen'.   

Tip: De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Criteria om het vignet te behalen

 • De houding en vaardigheden van de leerkrachten kenmerken zich door positief pedagogisch handelen, een ondersteunende houding, voorbeeldgedrag en verbindende relaties met leerlingen.
 • Binnen de school zijn de voorwaarden geschept en taken belegd op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden.
 • De school betrekt de ouders van leerlingen als pedagogisch partner.

 

Tips

 • Betrek ouders bij de visie, het beleid en de regels op het gebied van welbevinden. Ga met ouders het gesprek aan over wat school en ouders op het gebied van welbevinden van elkaar kunnen verwachten. 
 • Geef informatie over dit onderwerp in de schoolgids of via de website, of tijdens een ouderbijeenkomst over een aan het thema gerelateerd onderwerp. Meer tips kunt u vinden op Welbevindenopschool.nl.

  Criterium om het vignet te behalen

  • De medewerkers van de school signaleren en handelen effectief bij signalen van sociaal-emotionele problemen van leerlingen op individueel en op groepsniveau.

   

  Tips

  • Maak gebruik van een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en formuleer indien nodig doelen en acties op basis van de uitkomsten van het volgsysteem.
  • Zorg dat u als leerkracht signalen van psychosociale problemen of ongewenst gedrag (zoals pesten) serieus neemt en spreek binnen het team af hoe u als leerkracht  handelt en wanneer en bij wie u hulp in kunt schakelen.
  • Stel een vertrouwens- of contactpersoon aan. Zicht op samenwerkingspartners is belangrijk. Stel een sociale kaart op. Lees meer over de sociale kaart

   Materialen

   Handleiding signaleren (Trimbos-instituut)

   Criteria om het vignet te behalen

   • De school heeft een gezamenlijk ontwikkelde en gekende visie, kernwaarden en afspraken op het gebied van welbevinden.
   • De school heeft inzicht in het welbevinden van leerlingen en medewerkers.
   • De school werkt continu en actief aan welbevinden, zodat het ingebed is in het pedagogisch handelen.

   Materialen

   Checklist welbevinden (Trimbos-instituut)

   Themacertificaat Welbevinden aanvragen

   Om het themacertificaat aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.Afbeelding themacertificaat aanvragen met externe link naar mijngezondeschool.nl
   Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u hier de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

   Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

   Vraag het themacertificaat aan

   Tip

   Binnen Gezonde School staan naast Welbevinden ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

   Meer informatie

   • Op Welbevindenopschool.nl (Trimbos-instituut) kunt u informatie en handvatten vinden met betrekking tot dit thema op het primair onderwijs.
   • Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijke kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.
   • Op Opvoeden.nl vindt u informatie en tips over onderwerpen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien.

   Ondersteuning

   De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Welbevinden.

   Ook gevonden

   Afdrukken:

   Via printer