Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. In de praktijk blijkt ook vaak: pas wanneer leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus belangrijk. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Welbevinden te behalen.

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Welbevinden. Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Tip: bekijk meer voordelen

Wat welbevinden nog meer oplevert en hoe andere scholen eraan werken leest u in Welbevinden op school: informatie voor scholen.

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

Positief welbevinden onder leerlingen bereikt u door in te zetten op een positief pedagogisch klimaat. Met duidelijke (omgangs)regels, leerkrachten die lekker in hun vel zitten en de juiste aandacht voor leerlingen die dat nodig hebben. Zo kunt u helpen:

  • Neem een visie op welbevinden op in het schoolbeleid.
  • Bepaal kernwaarden en zorg voor duidelijke regels om van school een veilige plek te maken.
  • Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het onderwijs. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het beleid rondom welbevinden of het organiseren van activiteiten.
  • Besteed aandacht aan het welbevinden van leerkrachten.
  • Geef in de lessen aandacht aan het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Signaleer zorgen en problemen, zoals negatieve gevoelens, en zorg dat medewerkers weten hoe ze hierop moeten reageren.
  • Geef extra ondersteuning aan kwetsbare (groepen) leerlingen, zoals leerlingen die opgroeien in armoede en nieuwkomers. Meer hierover leest u op de website van Pharos.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld.
  • Kies voor een schoolbrede benadering van het thema en zorg dat de visie op welbevinden in alle aspecten van de onderwijssetting terugkomt.

Tip: gebruik Gezonde School-activiteiten in de les

Wilt u aan de slag met lessen over welbevinden? Informatie over geschikte Gezonde School-activiteiten vindt u bij Educatie.

In de praktijk: aan de slag met welbevinden

Decoratieve foto van een leerling aan het woord

Leerkrachten en leerlingen vertellen

Hoe is het om aan het welbevinden van leerlingen te werken? De directeur, leerkrachten en leerlingen van de Parkschool in Delft geven een indruk. Bekijk het filmpje.

 

Decoratieve foto van leerlingen die samen van de glijbaan gaan

Respectvol gedrag kun je leren

“Door respectvol gedrag aan te leren creëren we gezamenlijk een fijne school”, vertelt Joany Gorsse, leerkracht en anti-pestcoördinator Kindcentrum De Linge in Kapelle-Biezelinge. Daarvoor maakt de school al jarenlang gebruik van KiVa. Hoe werkt dat in de praktijk? Lees het verhaal.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Welbevinden aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan sociaal-emotioneel welbevinden? Vraag dan het themacertificaat Welbevinden aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

Zo doen zij het

Obs De Striepe

Aandacht voor het welbevinden van leerlingen hoort echt bij Obs de Striepe in Oldeholtpade. De school heeft het themacertificaat Welbevinden al voor de derde keer aangevraagd en in ontvangst genomen. Directeur Hinke Heida zet zich samen met het team in voor leefstijlbevordering van hun leerlingen en is trots op het vignet Gezonde School. Lees verder

De Parkschool

De Parkschool in Delft heeft leerlingen van allerlei nationaliteiten. En daar hebben de medewerkers veel aandacht voor. Want iedere leerling heeft een eigen verhaal, achtergrond en verwerking daarvan. Om leerlingen te helpen is er een kindercoach op school en zijn alle medewerkers erop ingesteld dat er elke dag iets kan zijn met een kind. Bekijk het filmpje over werken aan welbevinden op De Parkschool.

Het Spectrum

Op Het Spectrum in Delfgauw wordt veel gedaan aan het thema Welbevinden. Want, zegt directeur Astrid Toussaint: “Als kinderen zich op school niet veilig voelen, dan presteren ze minder en kun je er niet uit halen wat erin zit.” Daarom wordt er zo veel mogelijk samengewerkt met ouders en verzorgers. Bekijk het filmpje over werken aan welbevinden op Het Spectrum.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.