Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Toch bewegen veel leerlingen te weinig, bijvoorbeeld door het vele zitten, en bewegen ze tegenwoordig minder vaardig. Dit kan leiden tot minder plezier in bewegen, gezondheidsproblemen zoals overgewicht en grotere bewegingsachterstanden. Het is daarom belangrijk dat leerlingen met plezier voldoende bewegen, zich motorisch goed ontwikkelen en ook later een actieve leefstijl houden. Hoe u dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Bewegen en sport te behalen.

Tip themascan

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Bewegen en sport. Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling doet buiten school aan meerdere sporten, de andere speelt amper buiten. Iedere leerling groeit anders op, met andere mogelijkheden en eigen voorkeuren. Maar leerlingen brengen doorgaans wel een groot deel van hun tijd door op school. Hoe laat u ze op school voldoende bewegen? En hoe worden leerlingen vaardig in bewegen? Zo kunt u helpen:

  • Zorg voor voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs door planmatig te werken, bijvoorbeeld met een vakwerkplan of methode en door de inzet van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.
  • Doorbreek het vele zitten op school en stimuleer kinderen om meer te bewegen tijdens en na schooltijd. Bijvoorbeeld met bewegend leren, georganiseerde pauzesport en een extra aanbod aan sport- en beweegactiviteiten.
  • Werk samen met sport- en beweegaanbieders uit de buurt, zoals de buurtsportcoach en sportverenigingen, aan een structureel sportaanbod. Zo kunnen leerlingen in hun omgeving ontdekken waar hun interesse ligt en beter kiezen welke sport bij hen past.
  • Signaleer welke leerlingen een beweegachterstand hebben en zorg voor extra ondersteuning of stimulans.
  • Betrek ouders en verzorgers en geef ze handvatten, bijvoorbeeld voor het stimuleren van gezond beweeggedrag bij hun kind.
  • Neem een visie op het bewegen en sport op in het schoolbeleid.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld. Organiseer bijvoorbeeld wekelijks een sport- of bewegingsactiviteit voor medewerkers of stimuleer elkaar om op de fiets naar school te komen.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen. 

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan bewegen en sport? Vraag dan het themacertificaat Bewegen en sport aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

Tip! Benieuwd hoe uw school het doet op gebied van bewegen en sport? En waar u verder aan kunt werken? Doe de test Hoe gezond is jouw school?

Meer weten? Lees over metingen rond bewegen en sport of bekijk antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.