Bent u op zoek naar concrete Gezonde School-activiteiten die u kunt inzetten op school? In de interventiedatabase met Gezonde School-activiteiten vindt u erkende activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Van sommige Gezonde School-activiteiten is de werkzaamheid als 'goed' beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie.

Tips voor als u wilt beginnen

  • De test Hoegezondisjouwschool.nl geeft inzicht in wat uw school al doet.
  • Verzamel gezondheidsgegevens van uw leerlingen om een weloverwogen keuze te maken voor de gezondheidsthema’s en activiteiten. Dit geeft inzicht in waar u uw prioriteiten moet leggen.
  • Begin klein. Kies daarom één tot maximaal drie gezondheidsthema’s waar uw school komende periode aandacht aan besteed.
  • De Gezonde School-aanpak helpt u om structureel aan gezondheid te werken en hier meer effect uit te halen.
  • Wilt u laten zien dat u gezondheid op school belangrijk vindt? Haal dan het vignet Gezonde School