Wat doet jouw school al op het gebied van een gezonde leefstijl? En waar liggen nog kansen? De Gezonde School-matrix biedt overzicht. Aan de hand van de gezondheidsthema's beschrijf je per pijler van de Gezonde School-aanpak (Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid) wat jouw school al doet. Blijven vakken leeg? Dan weet je aan welk gezondheidsthema of pijler je verder kunt werken.

Download de Gezonde School-matrix en vul deze in voor jouw school.

 

Wat vul je in per pijler?

  • Educatie: per gezondheidsthema vermeld je alle Gezonde School-activiteiten, zoals lessen, trainingen en voorlichting. Het gaat niet alleen om kennis delen, maar ook om het bevorderen van gezond gedrag. Voorbeelden: jouw school werkt bij het thema Relaties en seksualiteit met het lesprogramma Lang Leve de Liefde - mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)(middelbaar beroepsonderwijs ) en bij Welbevinden met het lesprogramma Happyles. Of bij de start van het schooljaar organiseert jouw school voor alle eerste leerjaren een themaweek over gezonde voeding.
  • Schoolomgeving: per gezondheidsthema vermeld je alles wat jouw school doet om de fysieke en sociale omgeving stimulerend, veilig en uitdagend te maken voor studenten (en medewerkers). Voorbeelden: een fysieke omgeving die uitnodigt om in de pauzes naar buiten te gaan en te bewegen. Maar ook een gezonde kantine of een veilige omgeving waarin studenten zich prettig voelen. Je beschrijft ook wat de school doet om ouders, verzorgers en partners in de wijk te betrekken bij Gezonde School.
  • Signaleren: per gezondheidsthema vermeld je hoe jouw school vroegtijdig en regelmatig gezondheidsproblemen of risicofactoren bij studenten monitort. Denk bijvoorbeeld aan psychische problemen of overgewicht.
  • Beleid: per gezondheidsthema vermeld je alle afspraken, regels en protocollen, plus de handhaving daarvan. Voorbeelden: protocol rondom (cyber)pesten, voedings- of antirookbeleid.