Wat doet jouw school al op het gebied van een gezonde leefstijl? En waar liggen nog kansen? De Gezonde School-matrix biedt overzicht. Aan de hand van de gezondheidsthema's beschrijf je per pijler van de Gezonde School-aanpak (Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid) wat jouw school al doet. Blijven vakken leeg? Dan weet je aan welk gezondheidsthema of pijler je verder kunt werken.

Download snel een lege Gezonde School-matrix en vul deze in voor jouw school.

 

Wat vul je in per pijler?

  • Educatie: per gezondheidsthema vermeld je alle Gezonde School-activiteiten, zoals lessen, trainingen en voorlichting. Het gaat niet alleen om kennis delen, maar ook om het bevorderen van gezond gedrag. Voorbeelden: jouw school werkt bij het thema Relaties en seksualiteit met het lesprogramma Kriebels in je buik en bij Welbevinden met het lesprogramma KiVa. Of bij de start van het schooljaar organiseert de school voor alle eerste leerjaren een themaweek over gezonde voeding.
  • Schoolomgeving: per gezondheidsthema vermeld je alles wat jouw school doet om de fysieke en sociale omgeving stimulerend, veilig en uitdagend te maken voor leerlingen (en medewerkers). Voorbeelden: een fysieke omgeving die uitnodigt om in de pauzes naar buiten te gaan en te bewegen. Maar ook een gezonde kantine of een veilige omgeving waarin leerlingen zich prettig voelen. Je beschrijft ook wat jouw school doet om ouders, verzorgers en partners in de wijk te betrekken bij Gezonde School.
  • Signaleren: per gezondheidsthema vermeld je hoe de school vroegtijdig en regelmatig gezondheidsproblemen of risicofactoren bij leerling monitort. Denk bijvoorbeeld aan psychische problemen of overgewicht.
  • Beleid: per gezondheidsthema vermeld je alle afspraken, regels en protocollen, plus de handhaving daarvan. Voorbeelden: protocol rondom (cyber)pesten, voedings- of antirookbeleid.

 

Voorbeeld ingevulde matrix

logo gezonde school
Educatie Schoolomgeving Signaleren Beleid
Voeding In het begin van het schooljaar is er voor alle leerjaren een themaweek over gezonde voeding. Jaarlijks brengt groep 4 in deze themaweek een bezoek aan een boerderij. In elke klas is een kraan waar water getapt kan worden. In het ZAT Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl (Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl ) worden leerlingen besproken, waarover zorgen zijn over hun gewicht. Gezond trakteren wordt gestimuleerd, dit is ook opgenomen in het beleid.
Relaties en seksualiteit De Gezonde School-activiteit Kriebels in je buik wordt jaarlijks ingezet. Er is altijd toezicht op het schoolplein. 
Op alle computers staan internetfilters.
 
De seksuele ontwikkeling van de leerlingen wordt jaarlijks in kaart gebracht in het leerlingvolgsysteem. Gedragsregels voor een respectvolle omgang met elkaar zijn opgenomen in het beleid. Hieronder vallen ook regels over seksueel grensoverschrijdend en discriminerend gedrag.