Studenten die met plezier hun opleiding volgen en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. In de praktijk blijkt vaak: pas wanneer studenten zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van studenten is dus belangrijk. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is jouw school goed bezig, dan kun je dat laten zien door het themacertificaat Welbevinden te behalen.

Wat levert werken aan welbevinden studenten op?

Meer zelfvertrouwen

Studenten die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen ze zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen, hechtere relaties opbouwen en beter leren.

Prettiger schoolklimaat

Het zorgt voor een prettiger schoolklimaat. In een veilig leerklimaat mag iedereen zichzelf zijn, mogen fouten worden gemaakt, vertonen studenten gepast sociaal gedrag en verzuimen docenten minder. Dat komt de leerprestaties ten goede.

Minder problemen

Studenten met een goede basis in sociaal-emotioneel welbevinden, hebben minder kans op het ontwikkelen van probleemgedrag, angst, stress en depressieklachten.

Op tijd hulp

Door aan het welbevinden van studenten te werken kan er op tijd worden gehandeld bij tekenen van psychosociale problematiek.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Welbevinden. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kun je doen om studenten te helpen?

Positief welbevinden onder studenten bereik je door in te zetten op een positief groepsklimaat zonder pestgedrag. En door studenten duidelijke (omgangs)regels te bieden, naast een veilige omgeving en docenten die lekker in hun vel zitten en de juiste aandacht geven aan studenten die dat nodig hebben.  Zo kun je helpen:

  • Neem een visie op welbevinden op in het schoolbeleid.
  • Bepaal kernwaarden en zorg voor duidelijke regels om van school een veilige plek te maken.
  • Betrek studenten, ouders, verzorgers en medewerkers bij het onderwijs. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het beleid rondom welbevinden of het organiseren van activiteiten.
  • Besteed in de lessen aandacht aan het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten.
  • Signaleer zorgen en problemen, zoals negatieve gevoelens, en zorg dat medewerkers weten hoe ze hierop moeten reageren.
  • Geef extra ondersteuning aan kwetsbare (groepen) studenten, zoals studenten die opgroeien in armoede en nieuwkomers. Meer hierover lees je op de website van Pharos.
  • Besteed aandacht aan het welbevinden van de docenten.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld.
  • Kies voor een schoolbrede benadering waarin de visie op welbevinden in alle aspecten van de onderwijssetting terugkomt.

In de praktijk: aan de slag met welbevinden

TestJeLeefstijl.nl biedt een mooie gespreksopening op Rijn IJssel in Arnhem. Zeker voor de loopbaancoaches en SLB’ers (studieloopbaanbegeleider), die het soms lastig vinden om over de persoon achter de student te praten. “We kijken steeds meer naar de persoon dan naar de studieresultaten. We stellen vragen als: ‘Hoe gaat het nu écht met je?’" Lees verder.

Tip: gebruik Gezonde School-activiteiten in de les

Wil je aan de slag met lessen over welbevinden? Informatie over geschikte Gezonde School-activiteiten vind je bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Welbevinden aanvragen

Wil je laten zien dat jouw school op een goede manier werkt aan sociaal-emotioneel welbevinden? Vraag dan het themacertificaat Welbevinden aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft jouw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag de school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan 

Ook handig

Informatie over (sociale) veiligheid vanuit de MBO Raad.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.