Studenten die met plezier hun opleiding volgen en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. In de praktijk blijkt vaak: pas wanneer studenten zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van studenten is dus belangrijk. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Welbevinden te behalen.

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Welbevinden.  Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kunt u doen om studenten te helpen?

Positief welbevinden onder studenten bereikt u door in te zetten op een positief groepsklimaat zonder pestgedrag. En door studenten duidelijke (omgangs)regels te bieden, naast een veilige omgeving en docenten die lekker in hun vel zitten en de juiste aandacht geven aan studenten die dat nodig hebben.  Zo kunt u helpen:

  • Neem een visie op welbevinden op in het schoolbeleid.
  • Bepaal kernwaarden en zorg voor duidelijke regels om van school een veilige plek te maken.
  • Betrek studenten, ouders, verzorgers en medewerkers bij het onderwijs. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het beleid rondom welbevinden of het organiseren van activiteiten.
  • Besteed in de lessen aandacht aan het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten.
  • Signaleer zorgen en problemen, zoals negatieve gevoelens, en zorg dat medewerkers weten hoe ze hierop moeten reageren.
  • Geef extra ondersteuning aan kwetsbare (groepen) studenten, zoals studenten die opgroeien in armoede en nieuwkomers. Meer hierover leest u op de website van Pharos.
  • Besteed aandacht aan het welbevinden van de docenten.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld.
  • Kies voor een schoolbrede benadering waarin de visie op welbevinden in alle aspecten van de onderwijssetting terugkomt.

Tip: gebruik Gezonde School-activiteiten in de les

Wilt u aan de slag met lessen over welbevinden? Informatie over geschikte Gezonde School-activiteiten vindt u bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Welbevinden aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan sociaal-emotioneel welbevinden? Vraag dan het themacertificaat Welbevinden aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

Informatie over (sociale) veiligheid vanuit de MBO Raad.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.