Roken, blowen en drinken: veel leerlingen proberen weleens iets tijdens hun middelbareschooltijd. Dat kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim of schooluitval. Het is dus belangrijk om roken en het drinken van alcohol en drugsgebruik door leerlingen zo veel mogelijk te voorkomen en te ontmoedigen. Hoe u dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie te behalen.

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Roken, alcohol- en drugspreventie. Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling komt eerder in aanraking met sigaretten, alcohol of drugs dan de andere. Dat kan thuis of op straat gebeuren, maar ook op of rond school. Daarom is het nuttig dat de school leerlingen helpt om zo lang mogelijk af te blijven van verslavende middelen. En om ze te leren hoe ze hier verantwoord mee omgaan. Zo kunt u helpen:

  • Besteed in de lessen aandacht aan roken, alcohol en drugs en werk met leerlingen aan vaardigheden die helpen bij het weerstaan van verleidingen.
  • Neem een heldere visie op roken, alcohol en drugs op in het schoolbeleid.
  • Wees alert op problematisch middelengebruik en schakel bij problemen op tijd hulp in. Laat het hele schoolteam meewerken aan het signaleren van problemen en zorgen.
  • Betrek ouders en verzorgers van leerlingen om het gebruik van verslavende middelen zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen.
  • Geef als medewerker samen met collega’s, ouders en verzorgers het goede voorbeeld.

Tip! Wilt u aan de slag met lessen over roken, alcohol of drugs? Kijk voor informatie over Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan roken, alcohol- en drugspreventie? Vraag dan het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.