Door aandacht te besteden aan de preventie van roken, alcohol en drugs, levert uw school een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen. Het is belangrijk dat scholen hun leerlingen ondersteunen bij een gezonde persoonlijke ontwikkeling, op het gebied van omgaan met middelen. Essentieel daarbij is het stimuleren van een alcohol-, rook- en drugsvrije omgeving op school. Samen met ouders en opvoeders, die een belangrijke rol spelen in de middelenopvoeding van hun kind, kan de school helpen om het gebruik van middelen zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen: NIX18 is de norm [1].

Wat kan de school doen?

Uw school kan een belangrijke bijdrage leveren aan het uitstellen van de leeftijd waarop uw leerlingen beginnen met middelengebruik. Naast voorlichting aan leerlingen, een helder en schoolbreed beleid en het actief betrekken van ouders, is aandacht van het hele schoolteam voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken van belang.

Ten slotte heeft uw gehele schoolteam een belangrijke rol in het signaleren van problematisch middelengebruik bij jongeren en het inschakelen van de juiste hulp.

De 4 pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid laten zien wat u nog meer kunt doen en hoe effectiviteit van activiteiten op dit gebied vergroot kunnen worden. Uw Gezonde School adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst of uw regionale instelling voor verslavingszorg biedt daarbij ondersteuning en advies.

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Themacertificaat Roken, alcohol en drugspreventie aanvragen

Wilt u voor het thema laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Roken, alcohol en drugspreventie van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om het themacertificaat aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 
Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Handige links

Meer lezen over dit thema? Kijk om meer te weten te komen over de effecten en risico’s van roken, alcohol, cannabis, waterpijp, e-sigaret, shisha-pen en XTC eens op de volgende websites.

Referenties en bronnen

Referenties en bronnen

  1. Steinberg, L. (2007). Risk taking in adolescence: New perspectives from brain and behavioral science. Current directions in psychological science, 16(2), 55-59.
  2. Bava, S., & Tapert, S. F. (2010). Adolescent brain development and the risk for alcohol and other drug problems. Neuropsychology Review, 20, 398-413.
  3. DeWit, D. J., Adlaf, E. M., Offord, D. R., & Ogborne, A. C. (2000). Age at first alcohol use: a risk factor for the development of alcohol disorders. American Journal of Psychiatry, 157(5), 745-750.
  4. Hanna, E. Z., Yi, H. -Y., Dufour, M. C., & Whitmore, C. C. (2001). The relationship of early onset regular smoking to alcohol use, depression, illicit drug use, and other risky behaviors during early adolescence: Results from the youth supplement to the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Journal of Substance Abuse, 13, 265-282.