Decoratieve foto van een jongen op het schoolplein. Hij houdt met de ene arm een voetbal van Gezonde School vast. De andere arm steekt hij juichend in lucht.

Wil je binnenkort een themacertificaat aanvragen of verlengen? Dan heeft Gezonde School twee nieuwtjes voor je. Het verlengen van een themacertificaat bij Gezonde School is nu een stuk eenvoudiger. En de vragenlijsten voor het aanvragen van een themacertificaat zijn geüpdatet.

Snellere aanvraag verlenging themacertificaat

De vragenlijst die scholen invullen om verlenging van een themacertificaat aan te vragen is veel korter dan voorheen. Het aanvragen van de verlenging gaat daardoor sneller.

Een themacertificaat van Gezonde School blijft drie jaar geldig. Om het themacertificaat na deze drie jaar te behouden, moeten scholen weer aan bepaalde criteria voldoen. Bij het aanvragen van een verlenging vullen scholen een vragenlijst in. Deze wordt vervolgens beoordeeld. Na een positieve beoordeling is het themacertificaat opnieuw drie jaar geldig.

Met de ingekorte vragenlijst kunnen kan een school maximaal twee keer een verlenging van het themacertificaat aanvragen. Voor de derde verlenging, negen jaar na het behalen van het eerste themacertificaat, vult de school weer de volledige vragenlijst in.

Tip: verleng een themacertificaat via Mijngezondeschool.nl

Wil je een themacertificaat verlengen? De juiste vragenlijst staat automatisch klaar in het scholendashboard op Mijngezondeschool.nl.

De criteria en vragen kun je ook bekijken op Mijngezondeschool.nl/certificaten.

Geüpdatete vragenlijsten

Zoals elke zomer heeft Gezonde School de criteria en vragenlijsten voor de verschillende gezondheidsthema’s geüpdatet. Hierbij is gekeken naar wensen van scholen en ontwikkelingen in het onderwijs en binnen de Gezonde School-thema’s. Een paar belangrijke veranderingen:

  • Nieuw erkende Gezonde School-activiteiten zijn toegevoegd aan de vragenlijsten. Activiteiten die niet meer erkend zijn, staan niet meer in de vragenlijsten. Een actueel overzicht van activiteiten per onderwijstype en thema is te vinden op Gezondeschool.nl.
  • Sinds 1 augustus 2023 is het een wettelijke eis dat alle leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs volgen. De lessen moeten gegeven worden door een bevoegde leerkracht. Belangrijk voor: thema Bewegen en sport, primair onderwijs en speciaal onderwijs.
  • Het criterium voor het vereiste van het aantal uur bewegingsonderwijs is niet veranderd, maar wel duidelijker geformuleerd. In de eerste twee jaar van de BOL-opleidingen moet iedere student minimaal 50 klokuren verplicht actief deelnemen aan beweeg- en sportactiviteiten. Belangrijk voor: thema Bewegen en sport, mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs).

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Gezonde School.