Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Scholen die een vignet Gezonde School hebben behaald mogen zich Gezonde School noemen. Hieraan zijn een aantal specifieke voorwaarden verbonden die in dit document worden toegelicht.