U bent hier

Werken aan Voeding

Dit thema gaat over gezond eten drinken en een gezonde mond. Denk hierbij aan lessen over gezonde voeding en het stimuleren van gezond eetgedrag van kinderen tijdens de ochtendpauze, de lunch, en bij traktaties en het stimuleren van een goede zorg voor het gebit. Ouders spelen hierbij een grote rol, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en ouderraad/medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het invoeren en doen slagen van voedingsbeleid. 

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Voeding gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor Voeding laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u voor het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School aanvragen. 

1. Gezondheidseducatie

Criteria om het vignet te behalen

 • Elk schooljaar wordt er binnen het lesaanbod aandacht besteed aan het thema voeding. Het is niet noodzakelijk dat dit in elke groep het geval is. Zo is de lesmethode ‘Ik eet het beter’ een voorbeeld van een bovenbouwprogramma. In het voedingsbeleid en/of de schoolgids en/of de jaarplanning staat beschreven wat er precies wordt gedaan.
 • Als een school dit jaar is begonnen met een lespakket en duidelijk de intentie heeft hiermee te blijven werken, is dat ook voldoende. Wanneer het duidelijk is dat er eenmalig in het kader van een project lessen worden gegeven is dit onvoldoende.
 • De school maakt gebruik van het lesprogramma Smaaklessen, Lekker Fit! of Ik eet het beter. Dit zijn door het Centrum Gezond Leven erkende lesmethodes. Als de school kiest voor een ander lespakket over voeding wordt de inhoud ervan beoordeeld aan de hand van deze criteria.

Tip

Wilt u naast een lespakket over voeding aandacht besteden aan mondgezondheid, doe dan mee met het gratis lesproject Hou je mond gezond! Een vrijwillige mondzorgverlener komt een frisse poetsles geven in jouw groep.   

 

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het leerplankader 'sport, bewegen en een gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema Voeding.

Het thema Voeding biedt talloze activiteiten/ lespakketten voor scholen. Ga naar de zoektool met Gezonde School-activiteiten voor diverse lesprogramma's. Door professionals uit de praktijk is vastgesteld dat deze lesprogramma's voldoen aan kwaliteitscriteria.

 

Voorbeeld: Smaaklessen

Het doel van Smaaklessen is kinderen door middel van ervaringsleren te interesseren in smaak, voedsel, voedselproductie, voeding en gezondheid, en voedselbereiding zodat zij later een bewuste en duurzame keuze kunnen maken.

 

 

 

 

Voorbeeld: Ik eet het beter

logo ik eet het beter Ik eet het beter is een educatief platform van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt Albert Heijn initiatieven die leerlingen actief aanzetten tot een gezonde leefstijl. Kinderen leren hoe leuk het is om lekker en gezond te eten en te bewegen.

 

 

 

 

 

2. Fysieke en sociale omgeving

De school kan gezonde keuzes faciliteren door de schoolomgeving zo in te richten dat het gezond eten en drinken stimuleert. Ouders spelen een grote rol bij het meegeven van het juiste eten en drinken, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en ouderraad/medezeggenschapsraad is belangrijk bij het invoeren en doen slagen van voedingsbeleid. 

 

1. Fysieke omgeving

Criterium om het vignet te behalen

Watertap: Leerlingen en personeel kunnen eenvoudig zelf water tappen bij een hygiënisch watertappunt. Dit mag een gewone kraan zijn, maar deze moet buiten de toiletruimte zijn in verband met hygiëne. De kraan moet voor de kinderen toegankelijk zijn. In veel schoolgebouwen is er een kraantje in de klaslokalen, dat is prima. Een waterkoeler/watertappunt die bijvoorbeeld aangesloten is op de waterleiding op een centrale plek kan ook. Andere oplossingen zijn dat er standaard kannen met water in de klas staan die niet op het toilet gevuld worden (en bekertjes of een eigen bidon voor elk kind).

 

Tip

Het stimuleren van water drinken kan op verschillende manieren. Bekijk het filmpje over hoe basisschool Saenparel in Zaandam kinderen stimuleert om meer water te drinken.

 

2. Sociale omgeving/ouderbetrokkenheid

Criterium om het vignet te behalen

De school informeert ouders over het voedingsbeleid en zorgt ervoor dat het beleid via de website en/of de schoolgids of op andere wijze altijd gemakkelijk is in te kijken. 

 

Tips

 • Ouders en verzorgers bepalen voor het overgrote deel wat kinderen naar school meekrijgen om te eten en drinken. Betrek hen daarom bij het maken van duidelijke afspraken over de pauzehap, lunch, drinken en traktaties.
 • Geef als leerkracht het goede voorbeeld door zelf ook groente, fruit en volkorenbrood te eten, geen met suiker gezoete dranken of vruchtensap te drinken en geen snoep- of koektrommel in de klas of tijdens vergaderingen neer te zetten en je gebit goed te verzorgen.
 • Herinner de ouders regelmatig aan de afspraken. Zorg ervoor dat het beleid en de afspraken over eten en drinken vindbaar zijn voor ouders: geef het een duidelijke plek op de website en in de schoolgids. Breng het ook gedurende het schooljaar regelmatig onder de aandacht, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, op de jaarkalender en bij ouderavonden. 

3. Signaleren

Criteria om het vignet te behalen

 • De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding, gewicht en gebit. De Jeugdgezondheidszorg voor het periodiek gezondheidsonderzoek in groep 2 en 7 en de schooltandarts zijn hier de bekendste voorbeelden van.
 • Mogelijk wijst de school ouders ook nog op anderen manieren op trajecten voor kinderen met onder- of overgewicht of een slecht gebit.

Tip

De schoolverpleegkundige, school(tand)arts, eigen groepsleerkracht of de vakleerkracht bewegingsonderwijs kunnen ongezonde eetgewoonten, overgewicht, ondergewicht en een slecht gebit signaleren. Zij kunnen kinderen doorverwijzen naar een passend ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld met hulp van een diëtist.                                                                                               

4. Beleid

Wanneer een school stimuleert dat kinderen op school gezond eten en drinken, bevordt zij hiermee ook gezond eetgedrag. De meeste winst valt te behalen door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in beleid.

 

Criteria om het vignet te behalen

 • De school voert een actief beleid rond gezonde voeding. Dit houdt in dat er in een document zoals het voedingsbeleid of in de schoolgids beschreven is welk beleid de school hanteert om een gezonde pauzehap, gezonde lunch, gezond drinken en gezonde traktaties te garanderen. In bijgaand voorbeeld voedingsbeleid* staat aangegeven wat gezond is voor scholieren van de basisschool. Het document is ook bedoeld om als uitgangspunt te gebruiken voor een eigen voedingsbeleid.
 • Handhaving van het voedingsbeleid: de school heeft vastgelegd hoe het toezicht is op het beleid. Dus bijvoorbeeld hoe de school handelt richting kinderen en ouders als de pauzehap en/of lunch en/of het drinken niet voldoen aan hetgeen in het voedingsbeleid staat. Ook is het belangrijk hierin vast te leggen hoe leerkrachten handelen als traktaties niet overeenkomen met wat de school wenst. Maar handhaving zit hem ook in andere punten. Denk hierbij aan het steeds laten terugkeren van het thema in nieuwsbrieven en/of voedingsbeleid als vast agendapunt in vergaderingen van het team. 

* De producten die in dit voorbeeld voedingsbeleid staan vermeld, voldoen aan de richtlijnen van de Schijf van Vijf (2016). 

 

Tip

Positieve bekrachtiging werkt altijd goed. Zo worden op veel scholen foto’s gemaakt van leerlingen met hun gezonde traktatie. Deze komen dan weer in de schoolgids, nieuwsbrief of worden opgehangen op een centrale plek. Dit werkt stimulerend voor andere ouders/kinderen.

 

Voorbeelddocumenten 

Basisschool de Wiekslag uit Drachten en basischool de Regenboog uit Malden hebben lessen en een beleidsplan opgesteld over hoe zij omgaan met gezonde voeding op hun school. In het speciaal onderwijs wordt ook aan een gezonde leefstijl van leerlingen gewerkt. Zowel een voedingsbeleidplan als een educatieplan over voeding dienen te worden aangeleverd bij het aanvragen van het themacertificaat voeding. 

 

Themacertificaat Voeding aanvragen 

Om het themacertificaat Voeding aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u hier de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten

Meer informatie

Ondersteuning 

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Voeding. 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer