Introductie

In het speciaal onderwijs is bewegen en sporten niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. Voor ieder cluster en misschien zelfs wel voor iedere leerling zijn er andere uitdagingen die om maatwerk vragen. Zoals prikkelarme gymzalen in cluster 4, de mogelijkheid om vrij te bewegen in het zwembad in cluster 3, een belletje in de bal bij cluster 1 en leerlingen met TOS leren communiceren door zelf spellen te bedenken in cluster 2. Ondanks de verschillen in aanpak en methode staat in het speciaal onderwijs vast dat bewegen en sport meer is dan alleen vitaliteit en fitheid. Bewegingsonderwijs gaat ook om het bijbrengen van verschillende basisvaardigheden zoals communiceren, samenwerken en omgaan met winst en verlies. Belangrijk is dat leerlingen tijdens het bewegen hun eigen mogelijkheden ontdekken, om zo een actieve leefstijl te kunnen ontwikkelen. Hoe u dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Bewegen en sport te behalen.

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling doet buiten school een sport en kan makkelijk bewegen, de andere leerling is rolstoel gebonden en beweegt alleen prettig in het zwembad. Iedere leerling groeit anders op, met andere mogelijkheden, uitdagingen en eigen voorkeuren. Maar leerlingen brengen doorgaans wel een groot deel van hun tijd door op school. Hoe zorgt u dat leerlingen op school voldoende bewegen? En hoe worden leerlingen vaardig in bewegen? Zo kunt u helpen:

  • Zorg voor voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs door planmatig te werken, bijvoorbeeld met een vakwerkplan of methode en door de inzet van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.
  • Doorbreek het vele zitten op school en stimuleer kinderen om meer te bewegen tijdens en na schooltijd, bijvoorbeeld met bewegend leren,  georganiseerde pauzesport en een extra aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. Denk hierbij ook aan ontspannen bewegen in een snoezelruimte, vrij bewegen in het zwembad of wandelen.
  • Werk samen met sport- en beweegaanbieders uit de buurt, zoals de buurtsportcoach en sportverenigingen, aan een structureel sportaanbod. Werk bij voorkeur samen met sportverenigingen die ook G-teams hebben. Zo kunnen leerlingen ontdekken waar hun interesse ligt en aansluiting vinden bij een sportvereniging uit de omgeving.
  • Signaleer welke leerlingen een beweegachterstand hebben en zorg voor extra ondersteuning of stimulans.
  • Betrek ouders en verzorgers en geef ze handvatten, bijvoorbeeld voor het stimuleren van gezond beweeggedrag bij hun kind.
  • Neem een visie op bewegen en sport op in het schoolbeleid.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld. Organiseer bijvoorbeeld wekelijks een sport- of bewegingsactiviteit voor medewerkers of stimuleer het gebruik van de fiets om naar school te komen.

Tip: zoektool Gezonde School-activiteiten

Erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan bewegen en sport? Vraag dan het themacertificaat Bewegen en sport aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl

Het speciaal onderwijs wordt geadviseerd gebruik te maken van de criteria voor het po. Wilt u meer informatie over de criteria van het themacertificaat Bewegen en sport? Vraag dan advies aan uw Gezonde School-adviseur.

Heeft uw schoollocatie minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces

 
Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

Tip: Hoe gezond is uw school?

Benieuwd hoe uw school het doet op gebied van bewegen en sport? En waar u verder aan kunt werken? Doe de po of vo test Hoe gezond is jouw school?