Bewegen en sporten is niet voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs vanzelfsprekend, maar wel heel waardevol. Het helpt leerlingen namelijk niet alleen om motorisch goed te bewegen en fit te worden, maar ook om met anderen te leren omgaan. En om de eigen mogelijkheden te ontdekken en accepteren: wat werkt wel of juist niet voor mij? Het loont dus om leerlingen te laten bewegen en sporten. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Bewegen en sport te behalen.

Tip: Hoe staat uw school ervoor?

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Bewegen en sport. Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling doet buiten school aan sport maar komt door gedragsproblemen ‘buitenspel’ te staan, de andere leerling is gebonden aan een rolstoel en beweegt nauwelijks. Weer een andere leerling is slechtziend of blind en beweegt het liefst in een zwembad of een bekende, overzichtelijke zaal met weinig bijgeluiden. Iedere leerling groeit anders op, met andere mogelijkheden. Dat vraagt vaak om maatwerk en samenwerking, ook om drempels bij leerlingen weg te nemen. Hoe zorgt u dat leerlingen op school voldoende bewegen? En wat kunt u doen om leerlingen vaardig te laten worden in bewegen? Zo kunt u helpen:

  • Zorg voor voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs door planmatig te werken, bijvoorbeeld met een vakwerkplan of methode en door de inzet van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.
  • Stel de wensen van de leerlingen centraal bij het samenstellen van het beweeg- en sportaanbod en zorg voor maatwerk.
  • Doorbreek het vele zitten op school en stimuleer leerlingen om meer te bewegen tijdens en na schooltijd.
  • Laat leerlingen in de veilige omgeving van de school kennismaken met activiteiten en aanbieders. Werk hiervoor samen bijvoorbeeld de buurtsportcoach en sportverenigingen.
  • Betrek ouders en verzorgers bij de uitvoering van het sport- en beweegprogramma.
  • Signaleer welke leerlingen een beweegachterstand hebben en zorg voor extra ondersteuning of stimulans.
  • Neem een visie op bewegen en sport op in het schoolbeleid.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld. Organiseer bijvoorbeeld wekelijks een sport- of bewegingsactiviteit voor medewerkers of stimuleer het gebruik van de fiets om naar school te komen.

Tip: lessen voor bewegen en sport

Wilt u aan de slag met beweeg- en sportlessen die geschikt zijn voor het speciaal onderwijs? Kijk voor informatie over passende Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan EducatieSchoolomgevingSignaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan bewegen en sport? Vraag dan het themacertificaat Bewegen en sport aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft uw schoollocatie minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Vraag hier het themacertificaat aan

Ook handig

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.