U bent hier

Energiedrankjes in het onderwijs

Energiedrankjes worden in de markt gezet als oppepper voor lichaam en geest. Deze drankjes zijn populair bij jongeren, maar wat doe je met het gebruik of de verkoop ervan op school? Hier wat handvatten ter inspiratie voor uw eigen beleid.

Effecten van energiedrankjes

Energiedrankjes zijn een rage onder scholieren. Ze denken dat hun concentratie toeneemt en vermoeidheid wordt onderdrukt. Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat bijna de helft van de jongeren zegt niets te merken van het zogenoemde stimulerende effect. Tweederde van de jongeren krijgt zelfs te maken met nadelige effecten van het drinken van energiedrankjes. Ze ervaren klachten, zoals hyperactiviteit, moeilijk kunnen slapen, rusteloosheid en uiteindelijk heel moe worden.

Wat zijn energiedrankjes?

Energiedrankjes zijn frisdranken met veel calorieën door de aanwezige suikers. Ze geven een oppeppend effect door de toegevoegde oppeppende stoffen cafeïne, taurine en glucurono-lacton. Voorbeelden van energiedrankjes zijn: Red Bull, Burn, Monster en Bullit.

Adviezen

Door de hoeveelheid calorieën en oppeppende stoffen zijn energiedrankjes geen gezonde keus. Energiedrankjes horen daarom niet thuis in een Gezonde School. Het is beter om het niet of alleen bij uitzondering te drinken.
Het Voedingscentrum adviseert om het gebruik van cafeïnerijke producten te matigen. Het ontraadt het gebruik van cafeïne voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar krijgen het advies om het gebruik van cafeïnerijke producten zoals koffie en energiedrankjes te beperken tot maximaal 1 consumptie (= 1 blikje van 250 ml) per dag.

Tips

Wat kunt u als school doen?

Wilt u als school het gebruik van energiedrankjes terug dringen? Kijk dan bij de onderstaande tips en adviezen.

Sociale en fysieke omgeving

  • Verkoop geen energiedrankjes in de schoolkantine of in (frisdrank)automaten. Het programma Gezonde Schoolkantine helpt u bij het realiseren van een Gezonde Schoolkantine.
  • Zorg dat leerkrachten het goede voorbeeld geven.
  • Stimuleer het drinken van water. Zorg dat dit ruim voorhanden is, via bijvoorbeeld waterdrinkpunten, in de kantine of geef gevulde bidons bij de gymles.
  • Betrek ouders bij de activiteiten.
  • Zorg voor alternatieven, bijvoorbeeld: een lekkere smoothie geeft energie en leerlingen kunnen kauwgom kauwen tijdens een examen om hun concentratie te verbeteren.

Beleid

Zorg voor beleid en regels over het gebruik van energiedrankjes op school. Denk ook aan duidelijke afspraken tijdens excursies en schoolfeesten.

Voorlichting

  • Geef voorlichting over het effect van energiedrankjes. Hang bijvoorbeeld een poster op bij de schoolkantine. Of besteed er een biologieles aan.
  • Spreek leerlingen er op aan als u ziet dat zij veel of vaak energiedrankjes drinken en benadruk de nadelen ervan.
  • Maak duidelijk voor leerlingen wat gezonde alternatieven zijn voor energiedrankjes.

Signalering en advies

  • Ga na wat het gebruik van energiedrankjes op uw eigen school is. Waar, wanneer, hoeveel en hoe vaak drinken de leerlingen deze drankjes?
  • U kunt ongezonde eetgewoonten en overgewicht signaleren en de betreffende leerlingen doorverwijzen naar een passend ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld hulp van een diëtist.
Decoratieve afbeelding Jongeren en leerkracht op schoolplein

Voorbeeld: Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

Op Het Nieuwe Lyceum verkopen wij bewust geen energiedrankjes. Wij ontmoedigen het gebruik ervan door leerlingen te vertellen wat de gevaren en nadelen zijn. Daarnaast spreken we leerlingen aan die we grote blikken zien drinken of die we regelmatig ermee zien. Het is niet zo dat wij het volledig verboden hebben en afpakken als wij het zien. De meeste ouders zijn het met ons eens, maar veel leerlingen kopen zelf wat ze willen. Ouders hebben daar soms geen weet van. Wij blijven in ieder geval op de nadelen wijzen.

Decoratieve afbeelding Meisjes tijdens pauze op school

Voorbeeld: Dockinga College, Ferwert

Bij ons op het Dockinga College zijn energiedrankjes verboden. Bij de invoering van de regel is voorlichting gegeven over het effect van energie-drankjes tijdens de biologieles, met medische informatie. Ook is er een bericht uitgegaan naar de ouders. Leerlingen vonden de regel in het begin ‘stom’, maar het is nu geaccepteerd. We zien nu bijna geen leerlingen meer met een energiedrankje. Als we het wel zien, dan nemen we het drankje af en wijzen op de gezondheidsnadelen. De leerling mag het drankje na schooltijd weer ophalen.

Tip

Voor regionale gezondheidsgegevens, advies over het maken van beleid of het geven van voorlichting kunt u terecht bij de Gezonde School-adviseur van GGD in uw regio. Onder advies en ondersteuning vindt u de contactgegevens van de GGD in uw regio.

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer