Het Nuenens College is een kleine school, waar saamhorigheid en voor elkaar zorgen hoog in het vaandel staan. De school heeft een omgeving gecreëerd waar gezond eten en een gezonde leefstijl vanzelfsprekend zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en levensstijl van onze leerlingen, die dit vanuit hun eigen leefsituatie niet altijd expliciet meekrijgen.