Dit document van de Ubbo Emmius school dient ter inspiratie voor het schrijven van een visie- en beleidsplan.