Periodiek onderzoek bij leerlingen

De school heeft inzicht in hoe het met leerlingen gaat rond voedingsgewoonten en gewicht. Met periodiek wordt bedoeld dat het onderzoek op regelmatige momenten wordt herhaald. De school brengt jaarlijks de gezondheid van leerlingen in kaart. Dat kan met de gezondheidsvragenlijsten die leerlingen invullen voor het preventief gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg. Deze vragenlijst bevat ook vragen over voedingsgewoonten en gewicht. Voorbeelden zijn: 'Jij en je gezondheid' en 'Gezond leven, check het even!

Koppeling met zorgteam

Signalen rondom voedingsgewoonten en gewicht worden besproken in bestaand zorgteam van school. De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voedingsgewoonten en gewicht. Denk aan ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl -teams, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werkers. Elke school is wettelijk verplicht om een heldere ondersteuningsstructuur te hebben, waarvan een zorgteam, zorg- en adviesteam (ZAT) of multidisciplinair overleg deel uit maken. De vraag is of problemen of zorgen rondom dit specifieke thema gekoppeld worden aan deze bestaande ondersteuningsstructuur.

Informatie, vragen en hulp leerlingen en ouders

De school informeert leerlingen en ouders bij wie (JGZJeugdgezondheidszorg, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , diëtist, sportcoach) zij terecht kunnen met vragen of hulp rond voedingsgewoonten en gewicht, bijvoorbeeld via de website, een nieuwsbrief, de schoolgids of via mentorgesprekken.