Ingezonden door: OBS Schuilingsoord - Zuidlaren

Dit jaar zijn we op school gestart met een continuerooster en eten alle kinderen dus op school. Om eenvoudig te zien wat wel en niet gezonde keuzes zijn voor de lunch, hebben we posters laten ontwerpen en afdrukken. Posters voor de onderbouw: Zo word ik groot en sterk en posters voor de bovenbouw: Gezond eten = sterk lijf en beter leren. In iedere klas hangt een poster en ook de ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief, de informatieavond en Facebook. Leerkrachten bespreken de informatie op de posters ook in de klas.

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Kinderen vinden de posters duidelijk en het is een natuurlijk moment om het onderwerp ter sprake te brengen. Bovendien geven de posters leerkrachten een handvat voor communicatie met ouders.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

We merken dat leerlingen er over in gesprek gaan met elkaar (wat heb jij mee? Oh! Groene duim omhoog!) en dat ze het thuis ook bespreken en vragen of het wel gezond is, wat ze mee krijgen.

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

Blijven bekijken wat de kinderen meekrijgen en er steeds over blijven praten. Extra aandacht voor de gezonde lunches in plaats van negatief doen over ongezond. Ouders er via alle kanalen over blijven informeren (kracht van herhaling).

Dit is ons advies aan andere scholen

We delen graag onze posters met andere scholen. Vraag je bestuur of gemeente om ze op A2 formaat af te drukken en blijf er op terugkomen.