Ingezonden door: Obs de Springbok - Den Haag

Wij hebben uit elke groep van de bovenbouw 1 leerling gekozen die de klas mag vertegenwoordigen in de leerlingenwerkgroep Gezonde School. Zij koppelen steeds terug naar de eigen klas en beslissen in de werkgroep over beleid van de school. Samen komen zij steeds tot 3 aanpakpunten voor de komende periode die zij samen (met alle eventuele betrokkenen) gaan realiseren.

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Omdat de leerlingen de ingebrachte punten zelf belangrijk vinden, zullen de doelen enorm snel behaald worden. Voorbeeld: de leerlingenwerkgroep heeft het onderwerp ‘Gezond trakteren’ besproken en opperde dat je als school zelf het goede voorbeeld moeten geven. Vervolgens hebben alle werkgroepleden een fruitfeest georganiseerd met de eigen klas (de onderbouw zag dit en deed ook mee). Zij hebben het fruitfeest aan elkaar gepresenteerd, de foto’s hangen door de hele school en het is nu structureel beleid geworden om elke maand een fruitfeest in de klas te houden. De eerste gezonde traktaties zijn daarna ook al gekomen.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

De leerlingen vinden het enorm leuk om mee te doen in deze werkgroep.

​Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

Elke keer worden nieuwe punten aangepakt. We vergaderen 1x in de maand met de grote werkgroep en komen tussendoor samen met kleinere groepjes voor verslaglegging en voorbereiding. We verbeteren in het komende schooljaar de inzet van het gezond trakteren en breiden dit uit naar gezonde voeding op school. Daarnaast pakken we ook kleine punten aan zoals een moestuintje, meer bewegen in de klas ed.

Dit is ons advies aan andere scholen

Start deze leerlingenwerkgroep op en begeleid deze werkgroep met een paar collega's (de leerkrachtenwerkgroep).