Ingezonden door: Basisschool Marco Polo - Bergen op Zoom

De leerlingen hebben op onze school zelf onderzocht hoeveel suiker er in diverse drinkpakjes zit. Daarna hebben ze dat gevisualiseerd door een groot bord te verven en daarop de lege pakjes te plakken en daaronder een zakje met het aantal suikerklontjes dat in het drinken zit. Daarna zijn de leerlingen alle klassen afgegaan om het bord te laten zien te en toe te lichten. Daarna is het bord tentoongesteld in de hal. 's morgens tijdens de inloop was het bord goed zichtbaar voor (groot-)ouders.

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Het initiatief komt vanuit de leerlingen. Ze zijn erg betrokken omdat ze zelf onderzoek gedaan hebben en zelf het bord uitgewerkt hebben. Door de groepen langs te gaan zijn alle kinderen erbij betrokken. Doordat de leerlingen zo betrokken en enthousiast waren, werden tijdens de inloop (groot-)ouders door hen meegetrokken naar de borden, alwaar ze een toelichting kregen. Dit leverde veel (nieuwe) inzichten en bewustwording op voor de (groot-)ouders.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

Dat leerlingen zich meer bewust geworden zijn van de hoeveelheid suikers in drinken. Dat er gekozen wordt voor pakjes waarin minder suiker zit. Leerlingen spreken elkaar aan als iets niet gezond is. Er wordt meer voor water gekozen. (kinderen hebben sowieso al een eigen drinkbeker op hun tafel staan zodat ze gedurende dag water kunnen drinken).

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

Vervolgstap maken met drinken uit drinkbekers i.p.v. wegwerppakjes. Verder bewustmaken van gevolgen voor het milieu. Dit verwoorden in beleid.

Dit is ons advies aan andere scholen

Betrek de leerlingen zoveel mogelijk: maak ze enthousiast en betrokken. Geef ze gelegenheid om zelf te ontdekken en onderzoeken. Maak hiervan gebruik in de communicatie richting ouders.