Gouden Tip: Activeer je gemeente

Ingezonden door: De Hertog Entrea Onderwijs - Ubbergen

Ga in gesprek met beleidsmakers bij de gemeente en overkoepelende organisaties voor combinatiefunctionarissen en overtuig hen van het belang van (extra) bewegen. Met hun steun komt er meer tijd en geld vrij voor sportverenigingen om activiteiten (mee) te organiseren.

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Sportverenigingen willen vaak graag helpen, maar missen de tijd en middelen om dit praktisch uit te voeren. De gemeente kan hen ondersteunen, maar moet daarvoor eerst wel het belang van deze investering inzien.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

Onze (cluster IV) leerlingen willen graag sporten, maar hebben daarvoor wel extra hulp nodig. Door de hulp van de gemeente, Sportfriends (combinatiefunctionarissen) en daardoor de sportverenigingen kunnen zij sportaanbod op maat krijgen en worden de kansen groter dat sportbeoefening voor hen mogelijk wordt.

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

Helaas is het wel zo dat deze Gouden Tip niet een tip is die je eenmalig uitvoert en daarna afgerond is. Er moet geïnvesteerd blijven worden in de contacten met gemeente, sportverenigingen en Sportfriends.

Dit is ons advies aan andere scholen

Klop bij die partijen (gemeente, Sportfriends) aan die middelen kunnen aanwenden om je te helpen en geef niet zomaar op. Blijf het belang benadrukken.