Ingezonden door: Basisschool Odyssee - Almere

Zorg ervoor dat de regels en afspraken door iedereen precies worden nageleefd en helder zijn voor iedereen. Wees consequent in het hanteren van deze regels ook door volwassenen; een goed voorbeeld doet goed volgen.

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Door iedereen worden de afspraken nageleefd, de Gezonde School hoort bij de cultuur van de school, iedereen staat achter het beleid, weet waar hij/zij aan toe is en durft elkaar ook aan te spreken.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

De leerlingen geven zelfs bij buitenschoolse activiteiten aan externe organisaties aan dat zij van een gezonde school zijn en dus alleen water drinken en fruit eten. Ze slaan ongezonde dingen af.

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

Wij zorgen ervoor dat ouders al voordat ze hun kind bij ons op school inschrijven, op de hoogte zijn van deze structuur. Voordat een kind jarig is, krijgen de ouders een extra melding over de gezonde traktatie. De activiteitenraad deelt ook tijdens feestelijke activiteiten alleen gezonde traktaties en water.