Ingezonden door: Basisschool De Windroos - Deventer

To-Maatje is een virtueel vriendje voor kinderen in de bovenbouw van het PO. Door To-Maatje via de tablet/telefoon hetzelfde te eten te geven als wat de kinderen zelf eten, zien ze versneld wat de effecten zijn van voeding. To-Maatje sluit aan bij de belevingswereld van kinderen door spelelementen toe te voegen in de applicatie. Gezonder eten zorgt voor een hogere score, waarmee de kinderen accessoires en spelletjes in de applicatie kunnen vrijspelen. Daarnaast geeft To-Maatje tips over voeding.

Waarom werkt deze gouden tip?

Deze tip werkt, omdat het voor de kinderen weer leuk wordt om te leren over voeding. Ze gaan op een ontdekkingstocht en leren hierbij wat voeding met ze doet en hoe ze hun voedingspatroon (verder) kunnen verbeteren. Daarnaast sluit To-Maatje aan bij de belevingswereld van de kinderen door een competitief element toe te voegen, waarbij kinderen leuke dingen kunnen vrijspelen.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

Na de zomervakantie zal de eerste pilotversie beginnen op basisschool de Windroos. Hierdoor kunnen we niet zeggen wat we momenteel zien bij de leerlingen. Wel kunnen we zeggen, dat we verwachten dat de pilotversie een groot succes zal worden, doordat de applicatie in samenwerking met jonge studenten is ontwikkeld, waarbij er duidelijk is gekeken naar de behoeften van de kinderen.

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

Zoals hiervoor beschreven zal To-Maatje na de zomervakantie beginnen met een pilotversie binnen de basisschool. Na deze pilotversie zal er op basis van de feedback van zowel docenten als leerlingen gewerkt worden aan een tweede versie van To-Maatje. Daarnaast zal er gekeken worden hoe To-Maatje nog beter aan kan sluiten bij leerlijn 34 en hoe de docenten door middel van begeleidend lesmateriaal nog beter kunnen omgaan met To-Maatje.

Dit is ons advies aan andere scholen

Zodra de pilotversie is voltooid zal onze tip zijn om uit te kijken naar de definitieve versie van de To-Maatje-applicatie om op deze manier op een leuke en speelse manier de kinderen een basis mee te geven over wat de effecten van voeding zijn.