U bent hier

Aan de slag in het middelbaar beroepsonderwijs

De test geeft een eerste indruk van hoe ver je al bent als school en wat je ambities zijn. Nu is het aan je school om te bepalen welke thema’s ook daadwerkelijk worden opgepakt. Door met de Gezonde School-aanpak te werken, ga je planmatig en structureel werken aan de gezondheid van leerlingen, en kun je je tijd zo effectief mogelijk inzetten.

In onderstaande tabel vind je een aantal stappen die je kunt zetten om met de Gezonde School-aanpak aan de slag te gaan in het middelbaar beroepsonderwijs.

Ondersteuning?

Heb je behoefte aan ondersteuning? De Gezonde School-adviseur kan je adviseren en ondersteunen bij de verschillende stappen van de Gezonde School-aanpak. Per regio is er een andere Gezonde School-adviseur actief. Kijk op de pagina Advies en ondersteuning wie je in jouw regio kunt benaderen. 

Algemeen Links voor middelbaar beroepsonderwijs
1 Creëer draagvlak voor Gezonde School bij directie, leerkrachten en ouders. Gebruik hierbij de argumentenkaart of factsheet Gezonde School
2 Stel een werkgroep samen en bepaal wie de coördinatie van Gezonde School verzorgt
3 Stel een schoolprofiel op
Themaspecifiek  
4 Kies voor 1 of meerdere thema’s en stel haalbare doelen, qua kosten, tijd en gewenste kwaliteit
5 Kies activiteiten die passen bij uw doelen
6 Benader mogelijke samenwerkingspartners
7 Stel een plan van aanpak of een werkplan op
8 Voer de activiteiten uit
9 Evalueer de activiteiten
10 Vraag het vignet Gezonde School aan

 

Schooltype: 
Middelbaar beroepsonderwijs
Thema: 
<geen>