Een goede nachtrust is essentieel voor gezonde hersenen, juist voor studenten. Ook beïnvloedt slaapkwaliteit en -tekort de veiligheid op de stage- en leerwerkplek. Check met deze scan in hoeverre jullie schoollocatie al aandacht heeft voor slaap. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter! Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van studenten, medewerkers en ouders en verzorgers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze studenten zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Slaap. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Informatie over het beleid, de regels en de activiteiten rond slaap is toegankelijk voor ouders en verzorgers. 
Onze locatie gaat indien nodig met studenten in gesprek over gezond slaapgedrag thuis en geeft tips rond slaap mee voor thuis.
  Onze locatie zorgt dat studenten weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over slaap.
  Medewerkers zijn actief betrokken bij de invulling en uitvoering van het thema Slaap. Denk hierbij aan betrokkenheid bij het vormgeven van beleid.
  Onze locatie biedt medewerkers bij- en nascholing over slaap en gezond slaapgedrag.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Denk hierbij ook aan de relatie tussen goede slaap en veilig werken op de stage- en leerwerkplek.

  Onze schoollocatie besteedt elk schooljaar aandacht aan het belang van goede slaap en hoe je voor een goede nachtrust kunt zorgen. We proberen dit aan zoveel mogelijk studenten aan te bieden.
  Onze schoollocatie heeft de onderwijsactiviteiten vastgelegd in het beleid en opgenomen in het curriculum.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van gezond slaapgedrag. Denk bijvoorbeeld aan buitenleslokalen.

  Onze schoollocatie stimuleert studenten om buiten te zijn en te bewegen.
  Onze schoollocatie stimuleert dat studenten voldoende daglicht krijgen. 

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom slaap op school niet onopgemerkt blijven?

  Op onze locatie hebben we inzicht in het slaapgedrag van de studenten. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Zorgen over en problemen rond slaapgedrag signaleren we en bespreken we in het zorgteam van onze locatie.

Beleid

Door het thema Slaap op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast. 

  Slaap maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze schoollocatie wil bijdragen aan het bevorderen van goede slaap van studenten. Zoals door ’s avonds niet te communiceren over cijfers.
  De coördinatie van het thema Slaap is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de afspraken over slaap en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Slaap. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

Staat slaap bij jullie al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en studenten. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten!