Weet je hoe het staat met de nachtrust van jouw studenten? Weten docenten waar ze slaapproblemen aan kunnen herkennen? Helpt de school studenten bij vragen of problemen rond slaap? Effectief werken aan slaap vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij studenten

Ontstaan er problemen rond slaap? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door onderzoek te doen. Breng bijvoorbeeld jaarlijks het slaapgedrag van studenten in kaart. Hiervoor kun je de vragenlijsten van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) gebruiken. 

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorg je ervoor dat je problemen rond slaap herkent? En dat deze problemen worden opgepakt? Dit kun je doen:

  • Zorg ervoor dat medewerkers slaapproblemen bij studenten kunnen herkennen. Slaapproblemen zijn vaak te herkennen aan een gebrek aan concentratie, een slecht geheugen, weinig interesse, prikkelbaarheid, slaperigheid in de klas en somberheid.  Ook (meer) roken en gebruik van alcohol en drugs zijn signalen.
  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond slaapgedrag wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert en wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom slaapgedrag met het zorgteam van de school.
  • Denk aan het informeren van studenten en, waar passend, hun ouders en verzorgers bij lichte slaapproblemen. De Hersenstichting heeft bijvoorbeeld tips om beter te kunnen slapen. Kijk eens bij de informatie over Slaap en jongeren.
  • Werk samen om slaapproblemen te verhelpen. Denk hierbij aan de jeugdarts of huisarts. Die kan een leerling doorverwijzen naar bijvoorbeeld een praktijkondersteuner voor cognitieve gedragstherapie. Of naar een slaapcentrum of slaapoefentherapeut bij ernstige problemen.

Verwijs je studenten door bij vermoedens van slaapproblemen? Geef dan deze tips mee – ook aan hun behandelaars:

  • Studenten vanaf 18 jaar kunnen voor een laagdrempelige online training beter slapen terecht op Snelbeterinjevel.nl.
  • Voor studenten die veel moeite hebben met in slaap vallen, doorslapen en uitgerust wakker worden is er Slim Slapen. Slim Slapen kan ingezet worden door GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) en JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-instellingen en slaapcentra.
Twee jongens en twee meisjes staan op een schoolplein met elkaar te praten


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de Hersenstichting.