Krijgen studenten op school zo veel mogelijk daglicht en beweging? Zijn er plekken in en rond de school waar ze kunnen ontspannen? Laat de school zien dat goed slapen belangrijk is? Effectief werken aan slaap vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Richt de school slim in

Daglicht en beweging spelen een belangrijke rol bij het slapen. Krijgen studenten daar overdag voldoende van, dan zijn ze alerter en energieker en kunnen ze zich beter concentreren. Ook ’s avonds heeft het effect; ze kunnen dan makkelijker op tijd en dieper en langer slapen. Zorg daarom voor voldoende daglicht in het gebouw en de klaslokalen. Vooral in de ochtend is dat aan te raden: er is dan veel blauw licht en dat helpt om wakker te worden. En wie op tijd wakker wordt kan makkelijker een gezond dagritme aanhouden. Denk daarom aan een uitnodigend schoolplein en aan lessen die je buiten kunt geven. En houd zonwering zo veel mogelijk open.

Stimuleer studenten daarnaast om buiten te zijn en om te bewegen, bijvoorbeeld als ze van huis vertrekken of een pauze of tussenuur hebben. Tips hiervoor vind je bij het thema Bewegen en sport. En las eens een beweegbreak of energizer in tijdens de les. Dat helpt niet alleen bij beter slapen, maar zorgt er ook voor dat studenten zich daarna beter kunnen concentreren.

Je kunt ook denken aan ruimtes die weinig afleiding bieden. Bijvoorbeeld voor kleine aantallen studenten die huiswerk willen maken of voor een toets willen leren. Sommige studenten vinden het namelijk moeilijk om thuis zelfstandig en op tijd te studeren, wat kan leiden tot stress en slaaptekort. Ook kan een rustige ruimte studenten helpen om te ontspannen. Een groen schoolplein helpt daar ook bij.

Betrek en informeer studenten

Veel studenten wonen nog thuis, maar worden wel zelfstandiger. Stimuleer ze daarom om zelf aandacht te besteden aan hun slaap. Herinner ze bijvoorbeeld regelmatig over wat ze geleerd hebben over slaap en welke invloed slaap heeft op hun prestaties: op school, stage en leerwerkplek. En geef ze tips voor thuis. Denk aan regelmatige bedtijden aanhouden, in de vrije tijd dingen doen zonder beeldscherm en zorgen voor een rustige omgeving. Het helpt ook om een donkere slaapkamer te hebben en om ’s avonds laat rustige activiteiten te doen, zoals lezen.

Betrek studenten bij het informeren van hun medestudenten. Bijvoorbeeld via posters, tips van medestudenten op de socialemediakanalen van school en interviews in het schoolblad. Mediastudenten kunnen hiervoor bijvoorbeeld schrijven en vloggen. En de studentenraad kan hierbij advies geven.

Wil je ook de ouders en verzorgers van jonge, nieuwe studenten informeren, denk dan bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief, de website van school en de schoolgids. Kijk voor tips die studenten zelf aan hun ouders en verzorgers geven op Hersenstichting.nl.

Tip: bekijk informatie van de Hersenstichting

De Hersenstichting heeft tips voor goed slapen die je kunt delen met studenten. Een aantal van deze tips gaan over de slaapkamer. De tips vind je op Hersenstichting.nl.

Twee jongens en twee meisjes staan op een schoolplein met elkaar te praten


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de Hersenstichting.