Weten jouw studenten waarom slaap belangrijk is voor hun concentratie, stemming en geheugen? En voor hun functioneren op school, stage of leerwerkplek? Wat kunnen schoolmedewerkers doen om studenten te helpen op het gebied van slaap? Effectief werken aan slaap vraagt om educatie. Hoe pak je dat aan?

Zet onderwijsactiviteiten in

Besteed in de lessen aandacht aan een goede nachtrust. Zo kun je studenten inzicht geven in het belang van goed slapen en in hun eigen slaapgedrag. Wat gebeurt er met hen als ze niet goed hebben geslapen en wat zijn de risico’s hiervan op de werkplek? Hoe vaak slapen ze goed en welke invloed hebben hun schoolrooster, werktijden en andere activiteiten op de slaapkwaliteit? Laat studenten bijvoorbeeld een slaapdagboek bijhouden, zodat ze aan de hand hiervan kunnen onderzoeken wat hen helpt om beter te slapen. Ze kunnen hierin ook bijhouden welke tips ze hebben uitgeprobeerd en hoe dat heeft uitgepakt.

Een tip: besteed aandacht aan het welbevinden van studenten. Laat studenten bijvoorbeeld ervaren hoe ze – zonder een beeldscherm – kunnen ontspannen en piekeren verminderen. Denk aan mindfulness, lezen, wandelen, luisteren naar muziek of een podcast of een bad nemen. Zijn er studenten die niet lekker in hun vel zitten? Zet dan Happyles in. Dit is een erkende Gezonde School-activiteit.

Wat ook kan helpen, is om studenten te laten werken aan hun studievaardigheden. Studenten leren dan hun werk goed verdelen en zich beter concentreren. Zo hoeven ze niet tot ’s avonds laat aan hun huiswerk te zitten. En ze komen er bijvoorbeeld achter op welke momenten en op welke plek ze het beste huiswerk kunnen doen. Laat mentoren en studieloopbaanbegeleiders benadrukken dat studenten bij hen kunnen aankloppen voor hulp hierbij.

Geef structureel aandacht aan goede slaap

Net zoals bij andere kennis en vaardigheden, werken onderwijsactiviteiten over slaap pas echt goed als ze structureel aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem de lessen over slaap op in het curriculum. Bij loopbaan en burgerschap kunnen studenten bijvoorbeeld leren welke invloed slaaptekort heeft op hun functioneren en tot welke risico’s dat kan leiden op de werkvloer. Denk aan onregelmatige werktijden of het bedienen van zware machines. Ook in de praktijklessen kun je daar aandacht aan besteden.
  • Neem onderwijsactiviteiten over slaap op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Zorg voor bij- en nascholing van medewerkers

Bied leerkrachten en andere medewerkers de mogelijkheid om een training te volgen over het belang van slaap en gezond slaapgedrag. Hiermee worden ze zich bewuster van de invloed van slaap op hun leerlingen en hun leerprestaties. Bij- en nascholing kan bijvoorbeeld gegeven worden door een gezondheidsprofessional met kennis van slaapgedrag. Denk hierbij aan de docententrainingen ‘Slaap, gedrag en leerprestaties' van GLOS Educatief in samenwerking met Slaapoefentherapie Nederland.

Twee jongens en twee meisjes staan op een schoolplein met elkaar te praten


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de Hersenstichting.