Aandacht besteden aan Milieu en natuur –binnen én buiten– is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van studenten. Check met deze vragen hoe ver jullie schoollocatie al is met het thema Milieu en natuur. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van studenten, medewerkers en ouders en verzorgers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze studenten zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Milieu en natuur. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Onze studenten krijgen jaarlijks informatie over het beleid, regels en lesprogramma’s rondom natuur en een gezond binnen- en buitenmilieu.
  Informatie over het beleid, de regels en de activiteiten rond een gezond binnen- en buitenmilieu en natuur is toegankelijk voor ouders en verzorgers.
  Onze locatie zorgt dat studenten weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over een gezond binnen- en buitenmilieu en natuur.
  Onze locatie gaat wanneer nodig met studenten in gesprek over het belang van lopend of op de fiets, dan wel met het OV of de elektrische fiets/brommer/scooter naar school komen.
  Medewerkers zijn actief betrokken bij de invulling en uitvoering van het thema Milieu en natuur. Denk hierbij aan betrokkenheid bij het vormgeven van beleid en de organisatie van activiteiten.
  Onze locatie biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van een gezond binnen- en buitenmilieu, natuur en milieubewustzijn.
  Onze medewerkers geven het goede voorbeeld.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Denk hierbij aan structurele aandacht verdeeld over het jaar in (buiten)lessen, projecten en activiteiten buiten de schoollocatie (zoals excursies en natuurbeleving in de omgeving rond de locatie).

  Onze locatie besteedt elk schooljaar aandacht aan natuur, binnen- en buitenmilieu. We proberen dit aan zoveel mogelijk studenten aan te bieden.
  Onze locatie heeft de onderwijsactiviteiten vastgelegd in het beleid en opgenomen in het curriculum.

Schoolomgeving

Effectief werken aan milieu en natuur vraagt om aandacht voor de schoolomgeving, zowel binnen als buiten.

  Onze schoollocatie heeft een groen schoolplein en/of schooltuin waar studenten kunnen ontspannen, bewegen of waar les gegeven wordt.
  Onze schoollocatie zorgt voor een aangenaam binnenklimaat waarbij we onder andere letten op de luchtkwaliteit en temperatuur.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over de pijler signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom milieu en natuur op jullie schoollocatie niet onopgemerkt blijven?

  Op onze locatie brengen we mogelijke risico’s rondom het binnenmilieu systematisch in kaart, waarbij we onder andere letten op de temperatuur, CO2 Koolstofdioxide (Koolstofdioxide)-waarden en luchtvochtigheid.
  Op onze locatie kunnen medewerkers signalen van een niet optimaal binnenmilieu herkennen.

Beleid

Door het thema Milieu en natuur op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast. 

  Milieu en natuur maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin zijn de visie en schoolregels op het thema vastgelegd.
  De coördinatie van het thema Milieu en natuur is bij iemand belegd, bijvoorbeeld bij de Gezonde School-coördinator (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de schoolregels en waar nodig stellen we het bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Milieu en natuur. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur! 

Staat milieu en natuur bij jullie al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met studenten en medewerkers. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten!