Criteria om het vignet te behalen

 • De schoollocatie onderzoekt periodiek het psychosociaal welbevinden van studenten en medewerkers.
 • Een goede signalerings- en zorgstructuur op school moet minimaal bestaan uit: 
  • Een vertrouwenspersoon;
  • Een zorgadviesteam met specifieke aandacht voor het psychosociaal welbevinden;
  • De beschikbaarheid van een vraagbaak voor vragen over psychosociaal welbevinden;
  • Een beslisboom bij zorg waaruit acties volgen;
  • Contact met het sociaal veld (ouders, sociaal netwerk) van studenten over psychosociaal welbevinden;
  • Docenten hebben op meer thema’s deskundigheidsbevordering gevolgd, bijvoorbeeld voor klassenmanagement of depressie. De docent moet de deskundigheidsbevordering in de afgelopen vier jaar hebben gevolgd.