Hoe laat u het welbevinden van studenten structureel aan bod komen in de lessen? Effectief werken aan welbevinden vraagt om aandacht voor educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Daarmee kunnen studenten bijvoorbeeld leren omgaan met negatieve gevoelens en depressieklachten, of dat nu komt door stress, sociale druk of conflicten. Kies bijvoorbeeld voor deze activiteit:

Tip: bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Zoekt u een andere activiteit of wilt u weten wat voor activiteiten er nog meer zijn? Dan kunt u alle Gezonde School-activiteiten bekijken.

Geef structureel aandacht aan welbevinden

Veel mbo middelbaar beroepsonderwijs -studenten zijn nog niet helemaal zelfstandig, maar dat wordt wel op korte termijn van ze verwacht – ook als het gaat om zorgen voor hun welbevinden. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over sociale en emotionele vaardigheden tijdens de opleiding aan bod te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem lessen over welbevinden op in het curriculum en leg hierin uit in welke les wat behandeld wordt. Wilt u een leerplan op maat maken? Bekijk dan het leerplankader van SLO voor structuur en bouwstenen.
  • Neem onderwijsactiviteiten over welbevinden op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?
  • Organiseer voorlichtingsavonden over geestelijke gezondheid voor studenten.
  • Bied trainingen op het gebied van faalangst, sociale vaardigheid en assertiviteit. Of denk aan lessen om de mentale veerkracht te vergroten.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.