Criteria om het vignet te behalen

  • De schoollocatie besteedt aandacht in lessen aan onderwerpen rondom psychosociaal welbevinden en studievaardigheden.
  • Het lesprogramma dat de studenten hiervoor volgen staat in het overzicht van Gezonde School-activiteiten voor het mbomiddelbaar beroepsonderwijs . Als de schoollocatie een ander lesprogramma gebruikt, wordt de inhoud ervan apart beoordeeld.

Tips

  • De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.
  • U kunt samen met de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst en gezondheidsbevorderende instituten voorlichtingsavonden organiseren over geestelijke gezondheid bij jongeren.
  • Bied daarnaast bijvoorbeeld faalangsttrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en assertiviteitstrainingen aan. Ook lessen ter versterking van mentale veerkracht zijn een mogelijkheid.

Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat studenten moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema welbevinden.