Criteria om het vignet te behalen

  • De schoollocatie heeft structureel en systematisch aandacht voor het psychosociaal welbevinden van studenten en werknemers.
  • De locatie heeft de aandacht voor psychosociaal welbevinden verankerd in beleid. De kwaliteit en uitvoering daarvan wordt cyclisch gewaarborgd.
  • Het beleid komt tot uitdrukking via handelingsrichtlijnen en/of -protocollen en communicatie rondom psychosociaal welbevinden, zoals een vertrouwens- en pestprotocol en een draaiboek voor ingrijpende gebeurtenissen.
  • De schoollocatie brengt medewerkers en studenten op de hoogte van de bestaande protocollen.

Tips

  • Zorg dat de school een gedragen visie heeft vanaf bestuur-directie tot en met de docenten en medewerkers ten aanzien van het onderwerp welbevinden.
  • Maak een overzicht van wat de school allemaal doet om zorg te dragen voor het welbevinden van studenten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de test Hoegezondisjouwschool.