Scholen die in rondes 1 en 2 (schooljaar 2019-2020) van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit aan de slag zijn gegaan, moeten voldoen aan voorwaarden om gemaakte kosten uitbetaald te krijgen.

Voorwaarden voor het ontvangen van het stimuleringsbudget rondes 1 en 2

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
 • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing op het thema Relaties & Seksualiteit van Gezonde School (schooljaar 2019-2020).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet voor september 2021* aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt vóór 30 juni 2021* * de verantwoordingsvragen en levert daarnaast de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning.
 • De directeur (poprimair onderwijs ), (con)rector (vovoortgezet onderwijs ) of het college van bestuur (mbomiddelbaar beroepsonderwijs ) is akkoord met de aanvraag.

*Deze deadline geldt zowel voor ronde 1 als voor ronde 2. Ronde 1 is namelijk een verlengde ronde.

**Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan uw school door de projectleider van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.


Wat verwachten wij van u?

 • Scholen die van de Stimuleringsregeling gebruikmaken, gaan werken met de Gezonde School-aanpak voor het thema Relaties en Seksualiteit.
 • Wij vragen dat de school een Gezonde School-coördinator aanwijst. Hij of zij is eerste aanspreekpunt binnen de school voor alles dat te maken heeft met een gezonde leefstijl. Ook is hij of zij eerste aanspreekpunt voor de eigen GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  en voor het landelijke programmateam Gezonde School. De Gezonde School-coördinator volgt scholing als onderdeel van de stimuleringsregeling.
 • Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan de school begeleiden om het thema Relaties en seksualiteit binnen de school te versterken.
 • De school dient het geldbedrag te gebruiken om te werken aan de versterking van het thema Relaties en seksualiteit. Het bedrag mag worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator. Ook kan men bijvoorbeeld een (erkende) activiteit of lespakket aanschaffen of gastlessen inkopen. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor erkende Gezonde School-activiteiten in te zetten op het gebied van Relaties en seksualiteit. Welke activiteiten dit zijn verschilt per onderwijstype: primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.
 • Scholen kunnen het geldbedrag ook gebruiken voor:
  • scholing van (vak)docenten;
  • teamtrainingen;
  • training van een functionaris in de zorgstructuur;
  • inzet van gastdocenten;
  • ouderaanbod;
  • inzet van theaterproducties.
 • U levert de informatie aan die nodig is om te beoordelen of uw school aan de voorwaarden heeft voldaan. Dit kan door de verantwoordingsvragen te beantwoorden via het account van uw school op Mijngezondeschool.nl. Of door te voldoen aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit. U ontvangt de uitslag van de beoordeling per mail.
 • U dient tussen de datum van toekenning van het budget en vóór 1 september 2021 de factuur in. De facturatie verloopt via uw account op de website Mijngezondeschool.nl.