Entree-opleiding Curio, locatie Breda is een van de eerste mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen die aan de slag is gegaan met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Met deze subsidieregeling  kunnen scholen extra aandacht besteden aan gezonde relaties en seksualiteit. Entree-docent Stefanie Dalsum vertelt over de meerwaarde van deze stimuleringsregeling.

Extra aandacht voor Relaties en seksualiteit

Een Gezonde Schoolkantine hadden ze al bij Curio in Breda. Nu gaat de entree-opleiding verder met de Gezonde School-aanpak door ook het thema Relaties en seksualiteit meer in het DNA van de school te verankeren. Een van de drijvende krachten op de locatie is docent Stefanie van Dalsum: “Ik vind Relaties en seksualiteit een belangrijk onderwerp”. “We hebben op deze Curio-locatie onder andere te maken met een kwetsbare groep studenten van 16 en 17 jaar. Er is soms geen basiskennis op het gebied van seksualiteit en er zijn studenten met een andere culturele- of taalachtergrond. Sommige jongeren hebben al veel meegemaakt. Hierbij past niet alleen praktische seksuele voorlichting bij, maar ook aandacht voor weerbaarheid en meningsvorming. De bijdrage van de Stimuleringsregeling gaat ons met dat laatste hopelijk verder helpen.”

Financiële impuls

Tijdens de eenjarige opleiding krijgen alle klassen al minimaal één keer seksuele voorlichting tijdens de lessen Burgerschap. Maar als het aan Van Dalsum ligt, mag er nog meer aandacht komen voor het thema seksualiteit. De entree-opleiding van Curio in Breda behoort met de toekenning van de Stimuleringsregeling tot de eerste groep die gebruik maakt van de financiële impuls. “Het is dus nog even kijken hoe het precies moet,” zegt Van Dalsum. “Ook omdat de coronacrisis een beetje roet in het eten gooide wat betreft planning. Je kunt niet zomaar online een gesprek beginnen over zo’n onderwerp. Je moet werken aan een veilige omgeving.”

Toch heeft Van Dalsum al wel ideeën over waar het naartoe moet: “We werken nu aan een beschrijving van ons beleid op dit thema in het regelement. Daarmee wordt het voor iedereen zichtbaar, ook voor ouders. Daarnaast gebruiken we vanaf het nieuwe schooljaar lesboeken Burgerschap waarin het thema al aan de orde komt. Dat is een mooi haakje voor andere activiteiten. Het zou mooi zijn als we met de financiële bijdrage een anti-conceptie-koffer kunnen aanschaffen.”

Contact met Gezonde School-adviseur

Een van de meerwaarden is nú al het contact dat Van Dalsum door de Stimuleringsregeling opdeed met de Gezonde School- adviseur van de lokale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), toevallig ook nog om de hoek. Met de subsidie kan een school namelijk tot 20 uur begeleiding ‘inkopen’. Dit maakt het benaderen en inschakelen van de GGD wel echt nóg laagdrempeliger. “Misschien stimuleert het zelfs onze studenten om daar binnen te lopen als het nodig is. Soms kan iemand die wat verder van school af staat juist beter helpen.”

Informatie over de regeling

Ook subsidie aanvragen? De Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van Gezonde School helpt. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van € 5.000,- per schoollocatie.