In onderstaande uitklappers vind je per onderwijstype de Gezonde School-activiteiten die vallen binnen de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Het aantal sterren achter de activiteit geeft het kwaliteitsniveau van deze interventie weer. Meer informatie over werkwijze beoordeling.

  • geen ster = Goed beschreven 
  • *  = Goed onderbouwd
  • ** = Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • *** = Goede aanwijzingen voor effectiviteit
  • **** = Sterke aanwijzingen voor effectiviteit