Heb je een vraag over de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit? Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op via info@gezondeschool.nl.

Algemeen

Ja, dit is mogelijk. Let op: voor verschillende regelingen gelden ook verschillende toekenningscriteria en data voor het uitvoeren en verantwoorden van activiteiten.

We helpen graag alle scholen die gebruikmaken van bekostigd onderwijs in het primair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) verder om een gezonde leefstijl vanzelfsprekend te maken met behulp van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, maar het budget is beperkt. Zijn er meer aanvragen dan we kunnen toekennen? Dan passen we, op basis van het programmaplan Gezonde School 2021-2024, deze volgorde toe bij de toekenning van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit:

 1. Schoollocaties met kwetsbare doelgroepen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod, de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken.
 2. Schoollocaties met kwetsbare doelgroepen die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken.
 3. Schoollocaties die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod, de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken.
 4. Schoollocaties die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod, de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken.

Wat verstaan we onder schoollocaties die eerder deelgenomen hebben?

 • Schoollocaties die ondersteuningsaanbod hebben ontvangen tussen 2021-2023.
 • Schoollocaties die hebben deelgenomen of nog deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit tussen 2021-2023.
 • Schoollocaties die hebben deelgenomen of nog deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken tussen 2021-2023.

Toekenning voor mbo-scholen

 • Voor mbo-scholen geldt dat zij een aanvraag kunnen indienen op zowel schoollocatie- als op opleidingsniveau. De huidige toekenningscriteria (op schoollocatieniveau) zijn van toepassing op alle aanvragen, dus zowel op aanvragen op schoollocatie als op opleidingsniveau. Bij toekenning hanteren we voor mbo-scholen een maximum van 3 toekenningen op opleidingsniveau per locatie.

Er hoeft geen nieuwe coördinator voor de stimuleringsregeling aangesteld te worden, maar het mag wel. De Gezonde School-coördinator is echter degene die de scholing voor het thema Relaties en seksualiteit volgt. Hierbij zal ook de Gezonde School-aanpak aan bod komen.

De scholing Gezonde relaties en seksualiteit is online. Het volgen van een cursus is een voorwaarde van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Gezonde School-coördinatoren die de online basisscholing Gezonde relaties en seksualiteit al hebben gevolgd, kunnen gebruikmaken van het aanvullende scholingsaanbod. Gezonde School-coördinatoren kunnen het aanbod van cursussen en workshops zien op Mijngezondeschool.nl/scholing.

Het volgen van scholing is een voorwaarde van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Heb je eerder al een scholing gevolgd over relaties en seksualiteit? Je kunt dan deelnemen aan het aanvullende scholingsaanbod. Gedurende het jaar worden verschillende scholingen aangeboden die aanvullend zijn voor het thema Relaties en seksualiteit. Als dit voor jou van toepassing is, kun je het aanbod zien via Mijngezondeschool.nl/scholing. Je kunt er ook voor kiezen om een collega de online scholing Gezonde relaties en seksualiteit te laten volgen.

Nee, er is geen maximum aantal uren.

Bekijk de voorwaarden voor de stimuleringsregelingsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Daar vind je ook de deadlines.

Je kunt starten met de verantwoording van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit na het volgen van de online scholing Gezonde relaties en seksualiteit. Meer informatie over de scholing vind je in het dashboard van Mijngezondeschool.nl/scholing. Bewaar tot die tijd alle bonnen, facturen en urenregistraties! Het verantwoorden van de stimuleringsregeling gebeurt ook in het dashboard van Mijngezondeschool.nl.

Let goed op de verschillende data voor het verantwoorden en declareren. Je vindt de data voor de verschillende rondes in de voorwaarden voor de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Nee, dit is niet mogelijk. Scholen die in een bepaalde ronde gebruikmaken van de regeling moeten de gemaakte kosten voor activiteiten binnen de looptijd van de desbetreffende ronde verantwoorden. Als het budget binnen de looptijd nog niet volledig is benut, kun je ervoor kiezen een tweede Gezonde School-activiteit aan te schaffen of om een lager bedrag te declareren dan het maximale budget.

Nee, je mag alleen uren van de Gezonde School-coördinator opvoeren.

Elke schoollocatie die gebruikmaakt van de regeling kan rekenen op maximaal 20 uur begeleiding door de Gezonde School-adviseur.

Gezonde School-activiteiten en facultatief aanbod

Na toekenning van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kan de school het budget inzetten voor Gezonde School-activiteiten en/of het facultatieve aanbod. De Gezonde School-activiteiten of keuze uit het facultatieve aanbod moeten plaatsvinden binnen de looptijd van de ronde.

Op de website van Gezonde School zijn alle Gezonde School-activiteiten te vinden. Ga naar de Gezonde School-activiteiten voor Relaties en seksualiteit en kies jouw onderwijstype. Zoek je naar een bepaalde activiteit? Als deze in het overzicht staat, is het een Gezonde School-activiteit.

Nee, dit is niet nodig.

Het facultatieve aanbod kan bestaan uit:

 • scholing van (vak)docenten;
 • teamtrainingen;
 • training van een functionaris in de zorgstructuur;
 • inzet van gastdocenten;
 • ouderaanbod;
 • inzet van theaterproducties;
 • een andere, bewijsbare, themagerelateerde activiteit. Hieraan zijn wel extra voorwaarden verbonden.

Er is geen overzicht van facultatief aanbod. Op Seksuelevorming.nl is er wel veel informatie te vinden over lesgeven over relaties en seksualiteit. Neem bij twijfel over de inzet van een activiteit of voor meer informatie contact op via info@gezondeschool.nl.

Ja, mits deze wordt aangeschaft binnen de looptijd van de ronde. Na aanschaf van een meerjarige licentie kun je dan ook buiten de looptijd van de ronde gebruikmaken van de desbetreffende Gezonde School-activiteit.

Op de website van Gezonde School zijn alle Gezonde School-activiteiten te vinden. Ga naar de Gezonde School-activiteiten voor Relaties en seksualiteit en kies jouw onderwijstype voor het overzicht.

Mijngezondeschool.nl

Ja, om een stimuleringsregeling van Gezonde School aan te vragen, moet jouw school kunnen inloggen op Mijngezondeschool.nl. Daarvoor heeft jouw school een account nodig.

Zo maak je een account aan:

 • Ga naar Mijngezondeschool.nl/registreren.
 • Klik op het onderwijstype dat bij jouw school past.
 • Scrol iets naar beneden om het registratieformulier te zien.
 • Vul het registratieformulier in.
 • Klik rechtsonder op ‘Registreer’.

Let op: per school of schoollocatie gebruik je één account. Tijdens het invullen van het registratieformulier krijg je te zien of jouw school al een account heeft. Blijkt jouw school al een account te hebben? Gebruik dan dat account.

Na het aanmaken van het account heb je toegang tot het scholendashboard en kun je de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit aanvragen. Eerst zien hoe dat werkt? Bekijk het filmpje Zo werkt Mijngezondeschool.nl.

De inloggegevens van jouw school kun je vragen aan de Gezonde School-coördinator van jouw school. Weet je niet meer wie dat is? Neem dan contact op met Gezonde School via info@gezondeschool.nl. Je kunt het ook aan je Gezonde School-adviseur vragen.

Via ‘Wachtwoord vergeten?’ kun je een nieuw wachtwoord aanvragen. De knop vind je rechtsboven op de homepagina van Mijngezondeschool.nl. Hiervoor heb je het e-mailadres nodig van de contactpersoon van jouw school en moet het account van jouw school al geactiveerd zijn. Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk dan in je spambox.

Nee, er is maar één inlogcontactpersoon. Overleg intern wie dit het beste kan zijn. Voor bepaalde stimuleringsregelingen is het wel mogelijk om in het scholendashboard een extra contactpersoon aan te geven. Deze persoon ontvangt dan ook per e-mail informatie over de stimuleringsregeling.