Vragen over de stimuleringsregeling

Dit mag dezelfde persoon zijn, maar indien gewenst mag de schoollocatie hier ook een andere persoon voor aanstellen. De Gezonde School-coördinator volgt de verdiepende training op het thema Relaties en seksualiteit. Hierbij zal ook de Gezonde School-aanpak aan bod komen.

De scholing Gezonde relaties en seksualiteit wordt online aangeboden. Het volgen van een scholing is een voorwaarde van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Gezonde School-coördinatoren die de online basisscholing Gezonde relaties en seksualiteit al hebben gevolgd, kunnen gebruikmaken van het additionele scholingsaanbod. Gezonde School-coördinatoren kunnen het aanbod van scholingen zien op Mijngezondeschool.nl/scholing.

Er is geen maximum aantal uur.

Scholen die de regeling toegekend kregen binnen ronde 1 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen van januari 2020 tot december 2021 hun activiteiten uitvoeren. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 1 december 2021 binnen zijn. Declareren kan tot 1 februari 2022.

Scholen die de regeling toegekend kregen binnen ronde 2 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen van juni 2020 tot december 2021 aan de slag. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 1 december binnen zijn. Declareren kan tot 1 februari 2022.

Ronde 1 en 2 zijn verlengd omdat door corona scholen minder mogelijkheden hadden om in te zetten op relaties en seksualiteit binnen hun school.

Scholen die de regeling toegekend kregen binnen ronde 3 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen van januari 2021 tot juli 2022 hun activiteiten uitvoeren. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 30 juni 2022 binnen zijn. Declareren kan uiterlijk vóór 1 oktober 2022.

Scholen die de regeling toegekend kregen binnen ronde 4 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen van juni 2021 tot juli 2022 hun activiteiten uitvoeren. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 30 juni 2022 binnen zijn. Declareren kan uiterlijk vóór 1 oktober 2022.

Scholen die de regeling toegekend kregen binnen ronde 5 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen van januari 2022 tot juli 2023 hun activiteiten uitvoeren. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 30 juni 2023 binnen zijn. Declareren kan uiterlijk vóór 1 oktober 2023.

Scholen die de regeling toegekend kregen binnen ronde 6 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen van juni 2022 tot juli 2023 hun activiteiten uitvoeren. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 30 juni 2023 binnen zijn. Declareren kan uiterlijk vóór 1 oktober 2023.

Het volgen van scholing is een voorwaarde van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Heb je eerder al een scholing gevolgd over relaties en seksualiteit? Je kunt dan deelnemen aan het additionele scholingsaanbod. Gedurende het jaar worden verschillende scholingen aangeboden die verdiepend zijn op het thema Relaties en seksualiteit. Indien dit voor jou van toepassing is, kun je het aanbod zien via Mijngezondeschool.nl/scholing. Je kunt er ook voor kiezen om een collega de online scholing ‘Gezonde relaties en seksualiteit’ te laten volgen.

Na toekenning kan de school het budget inzetten voor het facultatieve aanbod of erkende Gezonde School-activiteiten. De Gezonde School-activiteiten of keuze uit het facultatieve aanbod moeten plaatsvinden binnen de looptijd van de ronde.

Erkende Gezonde School-activiteiten zijn activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. De kwaliteit wordt beoordeeld op drie niveaus: 1) Goed beschreven, 2) Goed onderbouwd, en 3) Effectief. Op de website staat precies per welke erkende Gezonde School-activiteiten voor het po, sovo en mbo onder de regeling vallen.

Nee, dit is niet nodig.

Het facultatieve aanbod kan bestaan uit:

  • scholing van (vak)docenten;
  • teamtrainingen;
  • training van een functionaris in de zorgstructuur;
  • inzet van gastdocenten;
  • ouderaanbod;
  • inzet van theaterproducties.

Er is geen overzicht van facultatief aanbod. Op www.seksuelevorming.nl is er wel veel informatie te vinden over lesgeven over relaties en seksualiteit. Neem bij twijfel over de inzet van een activiteit of voor meer informatie contact op via info@gezondeschool.nl.

Ja, mits deze wordt aangeschaft binnen de looptijd van de ronde. Na aanschaf van een meerjarige licentie kun je dan ook buiten de looptijd van de ronde gebruik maken van de desbetreffende Gezonde School-activiteit. Op de website staat precies welke erkende Gezonde School-activiteiten voor het po, sovo en mbo onder de regeling vallen.

Je kunt starten met de verantwoording van de stimuleringsregeling na het volgen van de online scholing Gezonde relaties en seksualiteit. Meer informatie over de scholing vind je in het dashboard van Mijngezondeschool.nl/scholing. Bewaar tot die tijd alle bonnen, facturen en urenregistraties! Het verantwoorden van de stimuleringsregeling gebeurt ook in het dashboard van Mijngezondeschool.nl. Let goed op de verschillende data voor het verantwoorden en declareren:

Ronde 1: verantwoorden voor 1 december 2021, declareren voor 1 februari 2022.
Ronde 2: verantwoorden voor 1 december 2021, declareren voor 1 februari 2022.
Ronde 3: verantwoorden voor 30 juni 2022, declareren voor 31 augustus 2022.
Ronde 4: verantwoorden voor 30 juni 2022, declareren voor 31 augustus 2022.
Ronde 5: verantwoorden voor 30 juni 2023, declareren voor 31 augustus 2023.
Ronde 6: verantwoorden voor 30 juni 2023, declareren voor 31 augustus 2023.

Dit is niet mogelijk. Scholen die in een bepaalde ronde gebruikmaken van de regeling moeten de gemaakte kosten voor activiteiten binnen de looptijd van de desbetreffende ronde verantwoorden. Als het budget binnen de looptijd nog niet volledig is benut, kun je ervoor kiezen een tweede Gezonde School-activiteit aan te schaffen of om een lager bedrag te declareren dan het maximale budget.

Het gaat om maximaal 20 uur per schoollocatie. Echter, begeleiding van de Gezonde School-adviseur gaat in overleg met de school en is afhankelijk van wat de school nodig heeft.

Gezonde School-adviseurs kunnen informatie vinden op de webpagina van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en in de besloten groep op Kennisnet verschijnt regelmatig relevante informatie.

Wanneer er sprake is van over-inschrijving na de belangstellingsregistratie, maken we een afgewogen selectie. Volgorde van indienen speelt hierbij geen rol. We hanteren de volgende selectiecriteria in deze volgorde:

  • Scholen met kwetsbare doelgroepen die nog niet eerder een ondersteuningsaanbod van Gezonde School hebben gekregen.
  • Scholen met kwetsbare doelgroepen die eerder een ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit hebben gekregen.
  • Scholen die nog niet eerder een ondersteuningsaanbod van Gezonde School hebben gekregen, of gebruikt hebben gemaakt van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
  • Scholen die eerder een ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit toegekend hebben gekregen.

 

Alleen uren van de Gezonde School-coördinator mogen worden opgevoerd.

Vragen over Mijngezondeschool.nl

Om een ondersteunende regeling van Gezonde School aan te vragen, moet de school een account hebben op Mijngezondeschool.nl. Per school maak je gebruik van één account. Heeft jouw school nog geen account of twijfel je of de school al een account heeft? Een account aanmaken gaat eenvoudig via de homepage van Mijngezondeschool met de knop ‘Maak een account aan’. Voor de registratie zijn schoolgegevens nodig zoals naam school, adres, contactpersoon en ook het BRIN-nummer. Door het BRIN-nummer van de school in te voeren worden, als de school al een account heeft, de schoolgegevens in een oranje kader getoond met daarbij de opmerking dat er al een schoolaccount actief is.

Na registratie heb je toegang tot het scholendashboard met alle gegevens en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende regelingen. In deze animatie nemen wij je mee in de functionaliteiten van Mijngezondeschool.nl

Iedere school kan een inlog aanmaken voor Mijngezondeschool.nl. Voor deze inlog wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres van de Gezonde School-contactpersoon op school. Weet je niet meer wie de contactpersoon is binnen jouw school of scholengemeenschap? Vraag het na bij jouw directeur of bestuur. Kom je er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en wij helpen je verder. Je kunt het ook aan de Gezonde School-adviseur vragen.

Als de contactpersoon niet langer werkzaam is op jouw school kun je door in te loggen op Mijngezondeschool.nl via Mijn profiel de gegevens van de nieuwe contactpersoon doorgeven, zoals naam en e-mailadres. Kom je er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en vermeld hier gelijk bij wie de huidige contactpersoon is van de school en de gegevens van de nieuwe contactpersoon.

Via ‘wachtwoord vergeten’ kun je een nieuw wachtwoord aanvragen. De knop vind je rechtsboven op de homepagina van mijngezondeschool.nl. Hiervoor heb je het e-mailadres nodig van de contactpersoon van jouw school en moet het account van de school al geactiveerd zijn. Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk dan in je 'ongewenste mail'. Soms worden deze mails automatisch als spam gemarkeerd.

Het is in het systeem niet mogelijk om twee contactpersonen als inlogcontactpersoon te registreren. Er is maar één inlogcontactpersoon mogelijk. Overleg intern wie dit het beste kan zijn. Voor bepaalde regelingen is het mogelijk om in het scholendashboard een extra contactpersoon aan te geven. Deze persoon ontvangt per e-mail informatie over de regeling.