Stappen en deadlines voor Gezonde Relaties & Seksualiteit

Op deze pagina lees precies wat je op welk moment moet doen als je gebruik wilt maken van de stimuleringsregeling  Gezonde Relaties & Seksualiteit 2023-2024. Wil je een overzicht bij de hand hebben? Download de Procesbeschrijving stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Van maandag 4 maart 2024 tot en met maandag 15 april 2024 is deze stimuleringsregeling aan te vragen voor de periode 2024-2025.

6 maart - 17 april 2023: Indienen aanvraag

Scholen (locaties) in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )  kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Ga hiervoor naar Mijngezondeschool.nl.

mei 2023: Toekenning

Je hoort in mei 2023 of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit aan jouw school is toegekend.

mei 2023 - juni 2024: Voorbereidingen en uitvoeren activiteiten

Jouw school voert de gekozen activiteiten uit. In de voorwaarden staat uitgelegd wat er nodig is om de activiteiten te starten en uit te voeren. 

 

uiterlijk 30 juni 2024: Verantwoording

De school beantwoordt vóór 30 juni 2024 de verantwoordingsvragen van het thema Relaties & Seksualiteit en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning.

Óf de school voldoet vóór 1 oktober 2024 aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties & Seksualiteit en behaalt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen of studenten.

uiterlijk 30 september 2024: Evaluatie en declareren

Na een goedgekeurde verantwoording of behaald themacertificaat wordt de volgende stap in Mijngezondeschool.nl zichtbaar. De school vult eerst de evaluatievragenlijst in om vervolgens door te kunnen gaan met de declaratie van de kosten.