Stappen en deadlines voor Gezonde Relaties & Seksualiteit

Op deze pagina lees precies wat je op welk moment moet doen als je gebruik wilt maken van de stimuleringsregeling  Gezonde Relaties & Seksualiteit 2024-2025. Wil je een overzicht bij de hand hebben? Download de Procesbeschrijving stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

4 maart - 15 april 2024: Indienen aanvraag

Scholen (locaties) in het primair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)  kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Ga hiervoor naar Mijngezondeschool.nl.

mei 2024: Toekenning

Je hoort in mei 2024 of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit aan jouw school is toegekend.

mei 2024 - juni 2025: Voorbereidingen en uitvoeren activiteiten

Jouw school voert de gekozen activiteiten uit. In de voorwaarden staat uitgelegd wat er nodig is om de activiteiten te starten en uit te voeren. 

 

uiterlijk 30 juni 2025: Verantwoording

De school beantwoordt vóór 30 juni 2025 de verantwoordingsvragen van het thema Relaties & Seksualiteit en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning.

Óf de school voldoet vóór 1 oktober 2025 aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties & Seksualiteit en behaalt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen of studenten.

uiterlijk 30 september 2025: Evaluatie en declareren

Na een goedgekeurde verantwoording of behaald themacertificaat wordt de volgende stap in Mijngezondeschool.nl zichtbaar. De school vult eerst de evaluatievragenlijst in om vervolgens door te kunnen gaan met de declaratie van de kosten.