Scholen die gebruikmaken van de  stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, rondes 1 en 2 (schooljaar 2019-2020), ronde 3 en 4 (schooljaar 2020-2021) of ronde 5 en 6 (schooljaar 2021-2022), moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om het stimuleringsbudget te ontvangen. Houd ook rekening met de deadline voor het indienen van de factuur.

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-activiteiten binnen dit thema.
 • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing op het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School (schooljaar 2020-2021).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet vóór 1 oktober 2023 aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt vóór 30 juni het vignet Gezonde School aan (optie 1). De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Óf de school beantwoordt vóór 30 juni 2023* de verantwoordingsvragen van het thema Relaties en seksualiteit en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning (optie 2).
 • De directeur (primair onderwijs), (con)rector (voortgezet onderwijs) of het college van bestuur ( mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )) is akkoord met de aanvraag.

*Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school door de projectleider van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-activiteiten binnen dit thema.
 • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing op het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School (schooljaar 2020-2021).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet vóór 1 oktober 2022 aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt vóór 30 juni het vignet Gezonde School aan (optie 1). De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Óf de school beantwoordt vóór 30 juni 2022* de verantwoordingsvragen van het thema Relaties en seksualiteit en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning (optie 2).
 • De directeur ( po primair onderwijs (primair onderwijs )), (con)rector ( vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs ) ) of het college van bestuur ( mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )) is akkoord met de aanvraag.

*Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school door de projectleider van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
 • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing op het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School (schooljaar 2019-2020).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet vóór 1 december 2021* aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt vóór 1 december 2021** de verantwoordingsvragen en levert daarnaast bewijs voor de besteding van de toegekende ondersteuning.
 • De directeur ( po primair onderwijs (primair onderwijs )), (con)rector ( vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs )) of het college van bestuur ( mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )) is akkoord met de aanvraag.

*Deze deadline geldt zowel voor ronde 1 als voor ronde 2. Ronde 1 is namelijk een verlengde ronde.

**Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school door de projectleider van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Wat verwachten wij van de school?

 • Scholen die van de stimuleringsregeling gebruikmaken, gaan werken met de Gezonde School-aanpak voor het thema Relaties en seksualiteit.
 • De school wijst een Gezonde School-coördinator aan. Hij of zij is eerste aanspreekpunt binnen de school voor alles wat te maken heeft met een gezonde leefstijl. Ook is de Gezonde School-coördinator eerste aanspreekpunt voor de eigen  GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) en voor het landelijk programmateam Gezonde School. De Gezonde School-coördinator volgt scholing als onderdeel van de stimuleringsregeling.
 • Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan de school begeleiden om het thema Relaties en seksualiteit binnen de school te versterken.
 • De school gebruikt het geldbedrag om te werken aan de versterking van het thema Relaties en seksualiteit. Het bedrag mag worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator. Ook kan men bijvoorbeeld een (erkende) activiteit of lespakket aanschaffen of gastlessen inkopen. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor erkende Gezonde School-activiteiten in te zetten op het gebied van Gezonde Relaties & Seksualiteit. Welke activiteiten dit zijn verschilt per onderwijstype: poso, vo of mbo.
 • Scholen kunnen het geldbedrag ook gebruiken voor facultatief aanbod:
  • Scholing van (vak)docenten
  • Teamtrainingen
  • Training van een functionaris in de zorgstructuur
  • Inzet van gastdocenten
  • Ouderaanbod
  • Inzet van theaterproducties
  • Een bewijsbare themagerelateerde activiteit*
 • Via jouw account op Mijngezondeschool.nl is het mogelijk de verantwoordingsvragen te beantwoorden óf je voldoet aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Je antwoorden op de verantwoordingsvragen of de aanvraag voor het themacertificaat worden beoordeeld. Je ontvangt de uitslag per mail.
  • ​​​​​​​Let op: de aanvraag voor het themacertificaat moet zijn goedgekeurd binnen de betreffende rondetermijn waar de school aan deelneemt om verder te kunnen met declareren. Om zeker te zijn van een tijdige beoordeling van de aanvraag, is het advies om deze begin mei in te dienen. Bij later indienen raden we aan om ook de verantwoordingsvragen te beantwoorden.

Deadline voor het indienen van de factuur

 • Rondes 1 en 2: Je dient tussen de datum van toekenning van het budget en vóór 1 februari 2022 de factuur in. De facturatie verloopt via Mijngezondeschool.nl.
 • Rondes 3 en 4: Je dient tussen de datum van toekenning van het budget en vóór 1 oktober 2022 de factuur in. De facturatie verloopt via Mijngezondeschool.nl.
 • Rondes 5 en 6: Je dient tussen de datum van toekenning van het budget en vóór 1 oktober 2023 de factuur in. De facturatie verloopt via Mijngezondeschool.nl.

* Om gebruik te kunnen maken van een bewijsbare themagerelateerde activiteit dient een school een erkende interventie in te zetten. Je kunt aan ‘themagerelateerde activiteiten’ maximaal €500,- van het toegekende budget besteden. Mocht je als school gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neem dan contact op met het programmateam R&S van Gezonde School via info@gezondeschool.nl.