Decoratieve foto van een meisje en een jongen die met elkaar staan te praten tussen de fietsen op school

Scholen die gebruikmaken van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om het stimuleringsbudget te ontvangen. De voorwaarden zijn niet voor alle rondes hetzelfde. Houd ook rekening met de deadline voor het indienen van de factuur.

Algemene voorwaarden

 • De school gebruikt het geldbedrag van € 5000,- om te werken aan de versterking van het thema Relaties en seksualiteit. Het bedrag mag bijvoorbeeld worden gebruikt voor:
  • taakuren voor een Gezonde School-coördinator;
  • een Gezonde School-activiteit;
  • facultatief aanbod:
  • een andere bewijsbaar themagerelateerde activiteit. 
   • om gebruik te kunnen maken van een bewijsbaar themagerelateerde activiteit dient een school een Gezonde School-activiteit in te zetten. Je kunt aan themagerelateerde activiteiten maximaal €500,- van het toegekende budget besteden. Mocht je als school gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neem dan contact op met het programmateam R&S van Gezonde School via info@gezondeschool.nl.
 • Scholen die van de stimuleringsregeling gebruikmaken, gaan werken met de Gezonde School-aanpak voor het thema Relaties en seksualiteit.
 • De school wijst een Gezonde School-coördinator aan.
 • De Gezonde School-coördinator volgt verplicht een scholing als onderdeel van de stimuleringsregeling.
 • De school beantwoordt verantwoordingsvragen via het account op Mijngezondeschool.nl óf voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van het themacertificaat Relaties en seksualiteit binnen de rondetermijn. De antwoorden op de verantwoordingsvragen of de aanvraag voor het themacertificaat worden beoordeeld. Je ontvangt de uitslag per mail.
 • Let op: de aanvraag voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit moet zijn goedgekeurd binnen de betreffende rondetermijn waar de school aan deelneemt om verder te kunnen met declareren. Om zeker te zijn van een tijdige beoordeling van de aanvraag, is het advies om deze begin mei in te dienen. Bij later indienen raden we aan om ook de verantwoordingsvragen te beantwoorden.

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-activiteiten binnen dit thema.
 • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing op het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School (schooljaar 2024-2025).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet vóór 1 oktober 2025 aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt het vignet Gezonde School aan (optie 1). De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen of studenten. Óf de school beantwoordt vóór 30 juni 2025* de verantwoordingsvragen van het thema Relaties en seksualiteit en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning (optie 2).
 • De directeur (primair onderwijs), (con)rector (voortgezet onderwijs) of het college van bestuur (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)(middelbaar beroepsonderwijs )) is akkoord met de aanvraag.

*Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school door de projectleider van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-activiteiten binnen dit thema.
 • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing op het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School (schooljaar 2023-2024).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet vóór 1 oktober 2024 aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt het vignet Gezonde School aan (optie 1). De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen of studenten. Óf de school beantwoordt vóór 30 juni 2024* de verantwoordingsvragen van het thema Relaties en seksualiteit en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning (optie 2).
 • De directeur (primair onderwijs), (con)rector (voortgezet onderwijs) of het college van bestuur (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) is akkoord met de aanvraag.

*Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school door de projectleider van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-activiteiten binnen dit thema.
 • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing op het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School (schooljaar 2020-2021).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet vóór 1 oktober 2023 aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt vóór 30 juni het vignet Gezonde School aan (optie 1). De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Óf de school beantwoordt vóór 30 juni 2023* de verantwoordingsvragen van het thema Relaties en seksualiteit en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning (optie 2).
 • De directeur (primair onderwijs), (con)rector (voortgezet onderwijs) of het college van bestuur (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) is akkoord met de aanvraag.

*Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school door de projectleider van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-activiteiten binnen dit thema.
 • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing op het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School (schooljaar 2020-2021).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet vóór 1 oktober 2022 aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt vóór 30 juni het vignet Gezonde School aan (optie 1). De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Óf de school beantwoordt vóór 30 juni 2022* de verantwoordingsvragen van het thema Relaties en seksualiteit en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning (optie 2).
 • De directeur (po primair onderwijs (primair onderwijs)), (con)rector (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) ) of het college van bestuur (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) is akkoord met de aanvraag.

*Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school door de projectleider van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
 • De Gezonde School-coördinator volgt een scholing op het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School (schooljaar 2019-2020).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet vóór 1 december 2021* aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt vóór 1 december 2021** de verantwoordingsvragen en levert daarnaast bewijs voor de besteding van de toegekende ondersteuning.
 • De directeur (po primair onderwijs (primair onderwijs)), (con)rector (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)) of het college van bestuur (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) is akkoord met de aanvraag.

*Deze deadline geldt zowel voor ronde 1 als voor ronde 2. Ronde 1 is namelijk een verlengde ronde.

**Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school door de projectleider van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

​​​​​​Deadline voor het indienen van de factuur

Na de toekenning van het stimuleringsbedrag kun je je factuur indienen via Mijngezondeschool.nl. Doe dit op tijd!

Wanneer moeten facturen ingediend zijn?

 • Ronde 1 en 2:  vóór 1 februari 2022
 • Ronde 3 en 4:  vóór 1 oktober 2022 
 • Ronde 5 en 6:  vóór 1 oktober 2023 
 • Ronde 7: vóór 1 oktober 2024
 • Ronde 8: vóór 1 oktober 2025