Drie jaar geleden startte het Hoornbeeck College, locatie Amersfoort, een werkgroep Seksualiteit en Weerbaarheid om te kijken hoe het thema binnen de lessen bespreekbaar gemaakt kon worden. Ideeën van de werkgroep zijn inmiddels uitgemond in pilots, een eigen lesmethode, borging binnen het vak Burgerschap én een subsidieaanvraag bij de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Locatiemanager Wiechert Petersen: "we willen dat studenten zich van waarde voelen en weerbaar zijn, ook in relaties."

Aan de slag met handelingsverlegenheid

Bij de Hoornbeeck-locatie wordt regelmatig een studententevredenheidsonderzoek gehouden. "Daarbij scoort ‘je veilig voelen’ altijd hoog", vertelt Petersen. Tegelijkertijd blijkt dat onder docenten de drempel soms te hoog is om met studenten in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit(‘handelingsverlegenheid’). Hoe doe je dat goed?

Vanuit de docenten kwam daarom het initiatief om met deze drempel aan de slag te gaan. "We wilden ruimte scheppen om het te hebben over de thema's. Het liefst in een gestructureerd aanbod en op een manier waarbij studenten én docenten zich prettig voelen", zegt Gezonde School-coördinator Marianne van den Broek.

Schoolbrede lesmethode

Na een aantal pilots is er nu de eigen, schoolbrede, lesmethode ‘Met Liefde’. Alle eerstejaars op niveau 2, 3 en 4 behandelen een blok lang diverse onderwerpen rond het thema seksualiteit. Van den Broek: "Er zijn een paar verplichte onderdelen, zoals homoseksualiteit. Verder bepalen studenten het pakket voor een groot deel zelf.”

Eigen mening

"De twee lesuren per week hebben altijd tot doel om studenten te helpen een eigen mening te vormen. Niet iedereen heeft evenveel bagage. Zo hebben we studenten met een Reformatorische achtergrond, waar dit thema niet altijd makkelijk bespreekbaar is, en jongeren die alleen varen op wat er binnenkomt op hun telefoon."

De Hoornbeeck-locatie heeft, als aanvulling op de ingezette koers, een aanvraag gedaan bij Gezonde School. Van den Broek: “Met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen we, bovenop ons eigen aanbod, nu ook extra activiteiten financieren. Hiermee willen we onder andere de educatieve escaperoom ‘Het Stopt bij jou!’ op onze locatie organiseren. Hierbij gaat het over sexting; het doorsturen van seksueel getinte foto’s en filmpjes. Daarnaast kijken we of we docenten (verder) kunnen trainen in hoe je seksualiteit bespreekbaar maakt in de klas."

Curriculum uitgebreid

Petersen: 'seksualiteit is een belangrijk onderwerp. Ons mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) is de laatste stap op weg naar een volwassen leven met baan en andere verantwoordelijkheden. Studenten verdienen het om in dit thema ondersteund te worden. Ik ben graag aanjager door het thema op te laten nemen in het curriculum en door een coördinator te benoemen."

Van den Broek: "ik vind seksualiteit ook een erg belangrijk onderwerp, voor mijn eigen studenten en ook voor de mensen die zij weer gaan opleiden. De onderwijsassistenten die het doorgeven aan jonge basisschoolleerlingen, bijvoorbeeld. Met weerbaarheid bij leerlingen kun je niet vroeg genoeg beginnen."

Informatie over de regeling

Ook subsidie aanvragen? De Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van Gezonde School helpt. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van € 5.000,- per school-locatie. Van 5 oktober t/m 16 november 2020 is het voor scholen mogelijk om via een account op Mijngezondeschool.nl hun belangstelling kenbaar maken voor ronde 3 van de regeling.