Smartphones en tablets zijn voor jongeren niet meer weg te denken. Ze lijken zo handig en beheersen de techniek, maar de regels, afspraken en omgangsvormen moeten ze nog leren. Wat stuur je op WhatsApp? Mag iedereen je Instagram-profiel zien? Kun je alles twitteren? Is digitaal pesten strafbaar? Hoe ga je om met heftige filmpjes op YouTube? Dit zijn allemaal vragen waar jongeren bij geholpen kunnen worden. 

Wat kan de school doen?

Door op school structureel aandacht te besteden aan bewust, veilig en positief gebruik van digitale media, worden jongeren mediawijs en leren ze hun eigen en andermans grenzen te respecteren. Dat doet de school door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Mediawijsheid.  De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen. Het onderwerp Mediawijsheid is wel een onderdeel van de themacertificaten Welbevinden en Relaties en seksualiteit.

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Handige links

  • Kennisnet.nl, stichting kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict.
  • Mijnkindonline.nl, mijn Kind Online is een website over jeugd en (digitale) media.
  • Infovoorjou.nl, informatie over mediawijsheid voor jongeren zelf.
  • De website Mediaopvoeding.nl geeft informatie over hoe ouders kinderen kunnen opvoeden om bewust en selectief met media-aanbod om te gaan.
  • Mediawijsheid.nl is een betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van media.
  • Mediawijzer.net, het platform voor mediawijsheid professionals.
  • Inspiratie om sociale media positief in te zetten. Het 'Handboek Goed Doen 2.0' laat zien hoe leerlingen een goed doel kunnen steunen met behulp van sociale media.