Fysieke ruimte (binnen en buiten)

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen zijn verplicht voor augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken (in verband met de wijziging Tabakswet). Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken.

Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Op www.rookvrijschoolterrein.nl vindt u per schooltype een stappenplan en materialen die u helpen bij het rookvrij maken van uw schoolterrein.

Tijdens alle schoolactiviteiten wordt geen alcohol geschonken of genuttigd en geen drugs gebruikt. Dit geldt voor personeel, studenten en ouders.

Leerling-, ouder- en medewerkerbetrokkenheid

Wanneer u regels over roken, alcohol en drugs in en rondom de school opstelt, is het belangrijk dat de regels bij alle docenten en schoolmedewerkers, studenten en ouders bekend zijn en dat hier regelmatig aandacht aan wordt besteed, bijvoorbeeld per email of tijdens vergaderingen. U kunt er ook aan denken om studenten te betrekken bij het organiseren van een activiteit, zoals een alcoholvrij feest.

Door ouders, studenten en medewerkers te informeren kunt u draagvlak creëren. Betrek ouders tijdig bij dreigende uitval en/of (gezondheids-)problemen van de student als gevolg van het gebruik van genotmiddelen. In het schoolbeleid staat opgenomen hoe en op welk moment u ouders betrekt. Lees meer over ouderbetrokkenheid.

Voorbeeldgedrag

Medewerkers geven het goede voorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan niet roken in het zicht van de studenten, niet drinken tijdens personeelsbijeenkomsten, kortom, het uitdragen van de norm dat de school alcohol- en rookvrij is.