Houden leerlingen, en medewerkers zich aan het rookverbod? Is er afgesproken om geen alcohol te drinken tijdens schoolactiviteiten? En welke rol spelen medewerkers bij het tegengaan en voorkomen hiervan? Effectief werken aan roken, alcohol- en drugspreventie vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pakt u dat aan?

Maak van school een gezonde rookvrije omgeving

Studenten die anderen zien roken, gaan zelf eerder roken. En voor niet-rokers is de schade die ze oplopen door mee te roken zonde. Richt de school daarom zo in dat studenten er minder snel gaan roken en andere studenten er minder mee in aanraking komen. Kijk op Rookvrijschoolterrein.nl hoe u het schoolterrein rookvrij kunt maken. Dit is sinds 1 augustus 2020 wettelijk verplicht.

Om alcohol- en drugsgebruik te ontmoedigen, kunt u verschillende stappen ondernemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er tijdens alle schoolactiviteiten geen alcohol wordt geschonken en gedronken en geen drugs wordt getolereerd. Dus ook niet bij activiteiten buiten het schoolterrein, zoals bij excursies. En laat dat ook gelden voor medewerkers, ouders en verzorgers.

Tip! Er zijn speciale informatieborden met de tekst 'Dit terrein is rookvrij'. Wilt u er ook een op uw schoolplein? Maak dan bij het bestellen gebruik van de kortingscode RVG-Rookvrijschoolterrein. Hiermee krijgt u 10% korting op de prijs exclusief btw. De kortingscode is geldig tot 1 januari 2022 en alléén te gebruiken voor het informatiebord - niet voor andere artikelen of bezorgkosten.

Betrek studenten en medewerkers

Het ontmoedigen van roken en alcohol- en drugsgebruik krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat studenten en medewerkers (en ook de ouders en verzorgers van jonge studenten) weten welke regels er gelden en dat deze regels regelmatig aandacht krijgen. Denk hierbij aan updates via de mail, nieuwsbrieven of posters. En maak het bespreekbaar tijdens mentorgesprekken, in de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad en organiseer structureel ouderavonden.

Denk ook aan de rollen die studenten, medewerkers, ouders en verzorgers kunnen spelen. Laat studenten bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van een activiteit, zoals een alcoholvrij feest. En stimuleer medewerkers om het goede voorbeeld te geven. Dreigt een student uit te vallen of zijn er andere problemen doordat de student verslavende middelen gebruikt? Betrek hun omgeving op tijd, zoals de ouders of verzorgers. Zorg dat in het schoolbeleid staat wanneer en hoe u ouders betrekt, zodat u en uw collega’s handvatten hebben.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.