Worden studenten uitgenodigd tot bewegen als ze op school zijn? Werkt u samen met sportaanbieders in de buurt? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pakt u dat aan?

Maak van school een sportieve omgeving

Als de school en omgeving uitnodigen tot bewegen, zullen studenten dat ook eerder gaan doen. Maak waar het kan gebruik van omliggende sportvelden. Of stimuleer het gebruik van een sportabonnement bij een bedrijf in de buurt. Denk ook aan voldoende fietsenrekken en veilige fiets- en wandelpaden rond de school. Als dat op orde is, wordt het voor studenten die dichtbij wonen  aantrekkelijker om de fiets te pakken in plaats van de scooter of bus.

Stimuleer medewerkers om het goede voorbeeld te geven. Komen ze lopend of op de fiets naar school? Staan ze vaak op om door de klas te lopen? Bewegen ze tijdens pauzes? Denk ook aan sport- en beweegactiviteiten voor medewerkers. Maak er bijvoorbeeld een wekelijks moment van.

Dit kunt u verder doen:

  • Stimuleer het gebruik van de trap in plaats van de lift.
  • Promoot lunchwandelingen in een nabijgelegen park.
  • Creëer extra actieve pauzemomenten.
  • Voer een spaarsysteem in waarbij studenten beloond worden voor hun goede beweeggedrag.

Werk samen

Laat studenten zo veel mogelijk kennismaken met verschillende sporten in de buurt. Zo ontdekken ze waar hun interesse ligt en wat bij ze past. Bovendien verlaagt het de drempel om lid te worden van een sportvereniging. Werk hiervoor samen. De Gezonde School-coördinator of docent lichamelijke opvoeding kan bijvoorbeeld samenwerken met collega’s binnen en buiten de school. Of met vertegenwoordigers en aanbieders van sport- en bewegingssituaties buiten de school. Zo zorgt u voor een gevarieerd aanbod. Het is ook een idee om sporttoernooien te organiseren met andere mbomiddelbaar beroepsonderwijs -scholen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLOKoninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.