Erkende Gezonde School-activiteit

De school gaat goed aan de slag met het thema Voeding als het in het lesprogramma gebruik maakt van één van de erkende Gezonde School-lespakketten Weet Wat Je Eet en/of Een Gezonde Start of van lesmateriaal uit de database van Vitaal mbo.

Als de school ervoor kiest om gebruik te maken van andere of eigen lesmaterialen, dan biedt het leerplankader Gezonde Leefstijl meer informatie over welke onderwerpen en welk type informatie rondom voeding aansluiten bij studenten van het mbomiddelbaar beroepsonderwijs .

Borging onderwijsactiviteiten

De onderwijsactiviteiten op het gebied van voeding kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. Zo kan een school of opleiding bepaalde lessen opnemen in het curriculum, bijvoorbeeld binnen het vak (vitaal) burgerschap. Ook kan in een beleidsplan worden toegelicht waarom bepaalde onderwijsactiviteiten zoals een projectweek uitgevoerd worden, in welke leerjaren ze plaatsvinden en wie verantwoordelijk is voor deze activiteiten. Op deze manier zorgt de school ervoor dat de activiteiten structureel worden verankerd.